Annons

Östrogen inte längre förstahandsval mot osteoporos

Efter att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA genomlyst effekterna av östrogen ändras nu rekommendationerna ? läkemedlet ska inte längre ses som förstahandsmedel för att förebygga osteoporos.

4 dec 2003, kl 13:47
0

Bakgrunden är de på senare tid publicerade studier som bland annat visat att långtidsbehandling med östrogen ökar risken för bröstcancer. En expertgrupp inom EMEA har därför under hösten genomfört en vetenskaplig utvärdering av HRT-behandlingens effekter.

Utifrån denna utfärdar man nu nya rekommendationer, enligt ett pressmeddelande från Läkemedelsverket. HRT rekommenderas inte längre som förstahandsval för att förebygga benskörhet hos kvinnor med risk för fraktur. För behandling av kvinnor med klimakteriesymtom, som påverkar livskvaliteten negativt, bedömer man dock att HRT alltjämt ger positiva vinster som överväger de identifierade riskerna. Behandling med HRT till friska kvinnor utan klimakteriesymtom rekommenderas inte.

HRT-behandling (Hormone Replacement Therapy) har debatterats intensivt på senare år, och många experter har framfört synpunkter i linje med de nya riktlinjerna. I flera europeiska länder, bland annat Frankrike, har läkemedelsmyndigheterna redan avrått från östrogen som förstahandsbehandling för att förebygga osteoporos.