Annons

Osäkert om HPV-vaccineringen börjar i höst

Upphandlingen av HPV-vaccinet till skolvaccinationerna i höst tycks ha gått i stå. Just nu är det oklart om de kan komma igång i höst som planerat.

20 maj 2010, kl 14:18
0

Som väntat ville Sanofi Pasteur få landstingens beslut att upphandla Glaxosmithklines HPV-vaccin överprövat. Den processen började redan i mitten av mars. Men om förvaltningsrätten hinner komma med ett avgörande före sommaren är oklart.
? Det går väldigt långsamt, vi är inne på den fjärde vändan i brevväxlingsproceduren nu, säger Thomas Lundberg upphandlare på Stockholms läns landsting som skött landstingens gemensamma upphandlingen.
Han hyser just nu inte någon större förhoppning om att det ska vara uppgjort före sommaren.

Enligt Bo Claesson
på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL håller man dock fast vid den ursprungliga planen att vaccinationen av flickor födda 1999 ska börja i höst.
? De signaler vi fått hittills är väl att det enda som kan hända är att vi får byta preparat eller att vi gör om upphandlingen och får ett ännu bättre pris.
? Så förr eller senare får vi loss vaccin till den här prisnivån, det är vi säkra på.
Från SKL:s sida är strategin, än så länge, att agera utifrån att man har ett vaccin upphandlat åtminstone i början av hösten. Att vaccinera en årskull flickor kommer att kosta cirka 31 miljoner kronor med Cervarix. Gardasil kostar cirka 47 miljoner kronor.

Men upphandlingen
handlar inte bara om vaccinationsprogrammet utan i det ingår också de volymer som förskrivs inom läkemedelsförmånen, vilket idag är cirka 130 miljoner om året, varav Sanofis Gardasil står för 98 procent av försäljningen.
Priset i anbudet är från båda bolagen bara en femtedel av det som idag förskrivs inom förmånen. När upphandlingen är klar skulle det för landstingen innebära stora besparingar om man då hade ett system för att rekvirera det upphandlade vaccinet ut till vårdcentraler och andra utförare man har kontrakt med.
? Om man, oavsett vilket vaccin det blir, snabbt som tusan, när avtalet klickar in switchar över och beställer det finns det stora besparingar att göra, säger Johan Thor på Glaxosmithkline.
Om upphandlingen går enligt plan bör förvaltningsrätten komma med ett beslut om en månad. Det beslutet kan i sin tur överprövas, men det vanligaste är att dessa avslås, vilket det brukar ta en månad att fatta beslut om.
Om prövningstillstånd skulle beviljas då kommer processen att dra ut ytterligare.Och så länge upphandlingen inte är klar fortsätter Sanofi att ha en stor del av marknaden.

För att höja
temperaturen ytterligare har Sanofi Pasteur nyligen publicerat en enkät där 83 procent av de 1000 tillfrågade säger sig anse att beslutsfattarna borde välja företagets dyrare Gardasil, trots den extra kostnaden på 16 miljoner om året jämfört med Cervarix.
? Processen i förvaltningsdomstolen är juridisk, vi anser att upphandlingen inte skett korrekt. Under tiden som den pågår vill vi skapa debatt om de hälsoekonomiska aspekterna som vi anser att man inte tagit hänsyn till, säger Thérese Lange kommunikationschef på Sanofi Pasteur.
? Vårt vaccin är dyrare men med det kondylomskydd som Gardasil har kommer sjukvården att spara enorma pengar på sikt.
? Det är vår utgångspunkt och som vi vill skapa opinion omkring.