Annons

Orifarm återkallar Concerta

Förpackningar med läkemedlet Concerta som är märkta med 18 mg innehåller i själva verket tabletter med 36 mg.

18 jan 2007, kl 12:01
0

Det var i tisdags som Orifarm AB fick in två reklamationer som gjorde dem uppmärksamma på felmärkningen. Det har nu lett till att de återkallar de berörda förpackningarna som levererats till apoteket sedan november 2006. Även ett antal förpackningar som är märkta med 36 mg återkallas. Totalt rör det sig om cirka 1000 förpackningar. Läkemedelsverket uppmanar också patienter som har fått felaktigt märkta tabletter att gå till apoteket och byta ut dem.

Det finns ingen omedelbar medicinsk fara med att få i sig dubbel dos, men vid upprepade tillfällen kan det leda till biverkningar som rastlöshet, huvudvärk, sömnsvårigheter och hjärtklappning. Concerta, som innehåller metylfenidat, är sedan 2002 godkänt för behandling av ADHD.