Oppositionen missnöjda med utförsäljningen

För andra gången i år anmäler oppositionen socialminister Göran
Hägglund till KU. Den senaste anmälningen handlar om hanteringen av
Apoteket AB:s nya ägardirektiv och turerna kring styrelsens avsättande.

4 nov 2009, kl 13:31
1

Annons

Tidigare i år anmälde oppositionspolitiker Göran Hägglund (KD) till konstitutionsutskottet, KU, för hanteringen av bytet av generaldirektören på TLV. På tisdagen lämnade de in ytterligare en anmälan eftersom de anser att hanteringen av utförsäljningen av Apoteket AB inte går rätt till.
– Vi ifrågasätter att de nya ägardirektiv som Apotekets styrelse fått är hemligstämplade. Att vi i riksdagen inte kan se vad de innehåller gör det omöjligt för oss att kontrollera regeringens arbete, vilket är ett av våra uppdrag, säger Thomas Nihlén (MP).

Enligt Thomas Nihlén strider det mot den demokratiska insynen att hemligstämpla dokument som rör det statliga bolagets framtid. Just nu är det hemligt för alla utom privata aktörer som deltar i försäljningsprocessen.

Tillsammans med riksdagsledamöterna Ylva Johansson (S) och Elina Linna (V) har de anmält Göran Hägglund till KU för att få ärendet prövat.
– Vi vill ha hela den här cirkusen utredd. Att det till exempel hölls en bolagsstämma i Apoteket AB utan att vare sig styrelsen eller riksdagen var kallad kan strida mot aktiebolagslagen, säger Thomas Nihlén.

Det exakta innehållet i direktiven är inte känt och Thomas Nihlén har liksom alla andra tagit del av uppgifter som framkommit i media om att Apodos och Apoteket Farmaci måste säljas. Han menar att sådana begränsningar kommer att ha en stor inverkan på värdet av Apoteket och därför inte borde undanhållas riksdagen.

Under tisdagen svarade Göran Hägglund också på allmänna frågor om omregleringen i samband med ett möte arrangerat för näringsutskottet och socialutskottet. Enligt Thomas Nihlén kom det fram ytterligare oroande fakta där. Göran Hägglund fick bland annat frågan om hur målet med en  
bättre läkemedelsanvändning ska kontrolleras och följas upp.
– På det hade han inget svar vilket är väldigt förvånande. Det borde rimligtvis vara det främsta målet, säger Thomas Nihlén.

Om mindre än ett år är det val. Men hur oppositionen ska förhålla sig till omregleringen vid ett regeringsskifte har man ingen plan för idag.
– Som den här omregleringen har utvecklats med alla turer så måste vi avvakta med en strategi. Det går inte att förutsäga vad som kommer att hända de närmsta månaderna. Men vi kommer att ha en plan i anständig tid innan valet.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Som svar på näst sista stycket i artikeln så tror jag inte det ligger i G.Hägglunds intresse att “bättre läkemedelsanvändning ska kontrolleras och följas upp”. Särskilt inte sen han varit med och beslutat om att det inte blir något krav att ha apotekare på apoteken efter omregleringen.
    Sverige har därmed lägst krav i EU på utbildningsnivå på apotek.