Opdivo ökade inte överlevnad vid lungcancer

Opdivo ökade inte överlevnad vid lungcancer

Antikroppen Opdivo förbättrade inte överlevnaden hos patienter som fått återfall i småcellig lungcancer.

17 okt 2018, kl 15:07
0

Annons

Läkemedelsföretaget Bristol-Myers Squibb har rapporterat negativa resultat från en fas III-studie av immunläkemedlet Opdivo (nivolumab) hos patienter med småcellig lungcancer.

Opdivo är en PD1-hämmare som utövar sin effekt genom så kallad checkpoint-blockad, ett immunterapeutiskt verkningssätt vars upptäckare i år belönades med nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Opdivo är godkänt för behandling av flera andra cancersjukdomar och godkändes i augusti av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA även för tredje linjens behandling av metastaserad småcellig lungcancer.

Men när nu företaget testade att ge Opdivo en mer framskjuten plats i behandlingen av småcellig lungcancer blev resultatet ett bakslag. De negativa resultat som nu presenteras kommer från den randomiserade fas III-studien CheckMate -331 där Opdivo prövades som andra linjens behandling för patienter med småcellig lungcancer som fått återfall efter att tidigare ha behandlats med platinumbaserad cytostatika.

Studien jämförde Opdivo med standardbehandlingen cytostatika (topotecan eller amrubicin) hos patienterna som fått återfall. Resultatet visade att Opdivo inte gav förbättrad överlevnad.

Småcellig lungcancer utgör ungefär 15 procent av all lungcancer och är en aggressiv och svårbehandlad sjukdom. Första linjens behandling är cytostatika, eventuellt i kombination med strålning. Återfall inom ett år är mycket vanliga och de behandlingsalternativ som finns då är begränsade.

De behandlingsframsteg som skett på lungcancerområdet de senaste åren har främst gällt den andra huvudformen av sjukdomen, icke småcellig lungcancer. När det gäller småcellig lungcancer har de försök som gjorts med olika typer av immunterapi däremot inte varit särskilt framgångsrika, vilket nu alltså även gäller Opdivo som andra linjens behandling.

Bristol-Myers Squibb skriver i ett pressmeddelande att forskningen för att förbättra behandlingen för patienter med lungcancer kommer att fortsätta, bland annat genom studier av företagets andra stora immuncancerläkemedel Yervoy (ipilimumab) och andra möjliga användningssätt för Opdivo.