Nytt svenskt läkemedel på gång mot svårläkta sår

Forskare vid Umeå universitet håller på att utveckla ett nytt läkemedel som kan starta och påskynda läkningen av diabetiska och andra kroniska sår. Efter flera års experimentell forskning tas det nu till klinisk prövning.

29 maj 2012, kl 13:15
0

Under ledning av professor Tor Ny har forskarlaget kommit fram till att proteinet plasminogen är en regulator som startar och påskyndar sårläkning genom att sätta igång den inflammatoriska reaktionen. Upptäckten publiceras i majnumret av tidskriften Blood.

? Det finns idag inga effektiva biologiska läkemedel för behandling av kroniska sår, inklusive diabetiska sår. Varje år amputeras 10-15 miljoner diabetiker världen över som utvecklar sår som inte läker, vilket orsakar enorma kostnader för sjukvården och mycket lidande. Våra studier talar för att plasminogen kan bli ett nytt läkemedel för behandling av diabetiska sår och projektet befinner sig nu i sen preklinisk fas, säger professor Tor Ny som är en av författarna till artikeln.

Plasminogen är ett kroppseget plasmaprotein som produceras i levern och finns i alla kroppsvätskor. Umeåforskarna har kunnat visa att koncentrationen av plasminogen ökar dramatiskt i och runt sår, vilket är en viktig signal för att starta den inflammatoriska reaktion som krävs för läkningen. Vid diabetiska sår stiger inte nivån av plasminogen på samma sätt och det verkar vara orsaken till att dessa sår inte läker. På möss och råttor har man kunnat visa att läkningsprocessen startar direkt när man sprutar in plasminogen vid såren, som sedan fullständigt läker ut.

? Vi har idag den kunskap som behövs för att ta fram ett läkemedel. Huvuddelen av den prekliniska forskningen är slutförd och vi har haft kontakt med läkemedelsverket för att diskutera program för klinisk prövning, säger Tor Ny.

Till en början koncentrerar man sig på diabetiska sår, men medlet har också goda möjligheter att fungera på andra typer av svårläkta sår, samt skador på trumhinnan och parodontit. Det nya medlet har dessutom visat sig kunna användas för att bekämpa infektioner av MRSA-bakterier.