Annons

Nytt hopp för nedlagd cancerbehandling

En behandling mot cancer som forskare och läkemedelsbolag gett upp kan nu visa sig vara möjlig, hoppas forskare vid Karolinska Institutet.

27 nov 2012, kl 10:32
0

Annons

Flera läkemedelsbolag lade ned sina försök att ta fram antikroppar som binder celler för den receptor, IGF-1, som har stor betydelse för utvecklingen av en cancersjukdom. Preparaten man tagit fram var en besvikelse då de hjälpte mycket få patienter, bland annat barn med Ewings sarkom.

Men nu har forskare vid Karolinska institutet kartlagt vad som händer med de olika kommunikationskanalerna hos en cancercell som är relaterad till receptorn IGF-1.

Och det visar sig att den ursprungliga idén stämmer: vid behandling med antikroppar öppnas inte de kommunikationskanaler som vanligen öppnas när IGF-1-receptorn träffar rätt hormon och som hjälper cancercellen att växa och snabbt dela sig. Men med ett mycket viktigt undantag, den så kallade MEK-kanalen öppnades och blev mycket stimulerad av behandling med antikroppar. Antikropparna fungerade lika effektivt som hormonet och hjälpte cancercellerna att överleva trots behandling med antikroppar.

Det är, tror forskarna, förklaringen till att försöken med antikroppar mot IGF-1receptorn inte var så effektiv. Men nu menar forskargruppen att den här vägen att behandla är möjlig. Det finns idag läkemedel som används på patienter i andra behandlingar som kan stänga av MEK-kanalen, så kallade MEK-hämmare. En kombinationsbehandling, där antikroppsbehandling som blockerar IGF-1-receptorn används samtidigt med MEK-hämmare kan vara nyckeln hoppas forskarna.