Annons
Nya pengar till svenskledd satsning på nya antibiotika
Foto: Istock

Nya pengar till svenskledd satsning på nya antibiotika

Ett statligt anslag på minst 25 miljoner kronor ger antibiotikaplattformen Enable möjlighet att leva vidare.

10 mar 2021, kl 13:00
0

Anders Karlen.

Anders Karlén.

EU-projektet Enable leds av Uppsala universitet. Projektet har sedan starten 2014 lyckats få fram flera helt nya antibiotikakandidater. En av dem har även testats i en fas I-studie med lovande resultat.

Nu är dock projekttiden till ända och till sommaren upphör finansieringen. Länge såg det ut som att den framgångsrika satsning som påbörjats genom Enable då skulle få ett abrupt slut.

Ska utvärdera Enable

Men nu tänds nytt hopp för de engagerade i Enable. Ett besked från regeringen innebär att det påbörjade arbetet åtminstone delvis och kortsiktigt kan fortsätta. Regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag att under 2021 finansiera antibiotikaplattformen i Uppsala med minst 25 miljoner kronor. Det ska ske inom ramen för det förstärkta nationella forskningsprogrammet om antibiotikaresistens som totalt får 100 miljoner kronor.

Vetenskapsrådet ska även utvärdera den nya plattformen och redovisa sina slutsatser senast 31 mars 2022.

– Jag vet ännu inget om de närmare detaljerna kring hur anslaget är tänkt att användas. Men jag är mycket glad över regeringens inriktningsbeslut på det här viktiga området, säger Anders Karlén, professor vid Uppsala universitet och koordinator för Enable.

– Det finns ett stort behov av stöd till antibakteriell läkemedelsutveckling i tidiga faser. Det är nödvändigt för att möta de växande globala problemen med antibiotikaresistens.

Redo att fortsätta

Enable (European gram negative antibacterial engine) är en virtuell läkemedelsutvecklingsplattform. Plattformen har byggts upp genom ett samarbete mellan EU och den europeiska läkemedelsindustrin. Den syftar till att främja utveckling av nya antibiotikakandidater mot Gramnegativa bakterier, en av de bakterietyper där förekomsten av multiresistens är mest kritisk. Forskare inom antibiotikaområdet har kunnat få sina projekt utvärderade. De mest lovande projekten har fått stöd till vidareutveckling.

Projektet har sysselsatt ett 50-tal personer och haft en budget på motsvarande 850 miljoner kronor över sex år, som förlängdes till sju år på grund av pandemin. Och nu öppnar det nya anslaget från Vetenskapsrådet för en fortsättning

– Vi är redo att fortsätta, eventuellt i en nedbantad version, för att vidareutveckla det arbete vi har påbörjat, säger Anders Karlén.

Han hoppas att den aktuella svenska statliga satsningen ska inspirera även andra aktörer att vara med och finansiera plattformen för tidig läkemedelsutveckling av nya antibiotika.

– Någon måste ta första steget. Jag ser regeringens satsning som ett frö till något som förhoppningsvis kan växa.