Nytt blodproppsmedel effektivt

En studie som presenterats vid Hjärtkongressen ESC visar att
blodproppshämmaren rivaroxaban är lika effektivt som warfarin hos
patienter med djup ventrombos.

2 sep 2010, kl 10:58
0

Studien innefattade 3400 patienter med djup ventrombos som antingen fick Waran (warfarin) eller Xarelto (rivaroxaban). Prövningsgruppen fick de första tre veckorna 15 mg rivaroxaban två gånger per dag, därefter fick de under tre, sex eller tolv månaders tid 20 mg rivaroxaban dagligen. Dessa jämfördes med patienter som fick standardbehandlingen med enoxaparin följt av vitamin-K-antagonist (Waran eller acenocoumarol).

Resultaten, som presenterades på onsdagen vid Hjärtkongressen ESC i Stockholm, visar att Bayer Schering Pharmas Xarelto är lika effektiv som dagens standardbehandling med Nycomeds Waran.

Enligt forskare bakom studien är ytterligare en fördel med Xarelto lättare att administrera än Waran då det ges i tablettform. Xarelto är idag godkänt för att förebygga blodpropp i samband med  höft- och knäledsoperationer.