Annons

Nye Astrachefen tror på cancerläkemedel

Vid årsskiftet fick den svenskbrittiska läkemedelsjätten Astrazeneca en ny man i toppen. Amerikanen David Brennan, tidigare försäljningschef i USA, har efter ett halvårs lärotid tagit över efter sir Tom McKillop.

20 jan 2006, kl 19:11
0

Läkemedelsvärlden fick en pratstund med David Brennan under en blixtvisit i Stockholm i december.

Flera av era förväntade storsäljare på senare tid, bland annat det blodförtunnande medlet Exanta och cancerpreparatet Iressa, har inte blivit vad ni hoppats på. Vad händer med dessa produkter nu?

? Vad gäller Exanta gjorde vi en annan bedömning än FDA av säkerhetsfrågorna. Vi visste på förhand att situationen inte var glasklar. Läkemedlet kommer att få en begränsad användning. FDA:s bedömning kom efter indragningen av Vioxx, som lett till en omfattande säkerhetsdebatt, vilket i sin tur gjort att FDA satt större fokus på farmakovigilansfrågor. Detta riskerar leda till en långsammare takt i antalet godkännanden av nya läkemedel. Ändå verkar utfallet för godkända läkemedel i USA för 2005 bli ungefär detsamma som året innan.

? För Iressa ser vi en viss marknadspotential i Asien, men en mer begränsad sådan i Europa och USA.

Vilka läkemedel i er nuvarande pipeline har ni störst förhoppningar på?

? Cerovive mot stroke och diabetesmedlet Galina är mycket spännande, de är båda först i sina respektiva läkemedelsklasser. Båda är samtidigt högriskprojekt.

? Vi har också flera intressanta kandidater som är på väg in i fas III på onkologiområdet, bland annat Zactima.

Vilken inställning har du i den amerikanska stridsfrågan om parallellimport av läkemedel?

? Frågan är aktuell eftersom vi fått en livlig politisk diskussion om priserna i USA. Jag ser den reform av Medicare-systemet som är på väg som ett mer logiskt sätt att förbättra tillgängligheten till läkemedel för patienterna än parallellimport från Kanada.

? Man ska dock komma ihåg att parallellimport till USA redan idag sker i stor utsträckning i privat regi, detta omsätter 1-2 miljarder dollar om året.

Men kommersiell parallellimport tycks ju fungera i Europa.

? Ja, men jämfört med Europa har vi inte kommit lika långt i Nordamerika vad gäller harmonisering och standardisering av regler. Säkerhetsfrågor är olösta och barriärer kvarstår. Läkemedelsförsäljningen har avmattats på senare tid, inte minst i USA.

Hur ser du på den närmaste framtiden?

? Enligt IMS kan det vara på väg att vända igen. Demografiska faktorer och ökande tillgänglighet i USA tack vare den nya Medicare-reformen är positiva drivande faktorer. Samtidigt kan den ökade betoningen av farmakovigilans efter Vioxx ha en bromsande inverkan.

Apropå en tidigare diskussion i Sverige; bör det finnas något samband mellan i vilken grad beslutsfattare gör läkemedel tillgängliga i en nation, och Astrazenecas forskningsmässiga närvaro i detta land?

? I slutändan lär vi göra våra strategiska satsningar i de länder där det lönar sig att göra dessa satsningar. Marknadsekonomins villkor styr och kommer att styra i framtiden.

Hur ser du på läkemedelsindustrins tvivelaktiga rykte?

? Jag är besviken med tanke på de positiva värden vi faktiskt levererar till patienterna och sjukvården. Vi har en stor utmaning framför oss i att tydliggöra detta. Vi arbetar intensivt internt med etiska koder och har bland annat förändrat vår policy i fråga om direktreklam till konsumenter i TV.