Ny typ av klinisk studie väcker hopp

I en helt ny form av klinisk prövning testas flera olika läkemedel
samtidigt. Syftet är att den bästa behandlingen mot bröstcancer snabbt
ska hittas för varje patient.

19 mar 2010, kl 11:51
0

Annons

Studien går av stapeln i USA och kommer att omfatta omkring 800 kvinnor med snabb växande bröstcancertumörer. Studien går under namnet I-SPY 2 TRIAL som står för Investigating of Serial Studies to Predict Your Therapeutic Respone with Imaging and Molecular Analysis 2.

Kvinnorna som behandlas vid 20 olika amerikanska kliniker kommer inledningsvis att ges standardbehandling. Kvinnorna kommer att undersökas med magnetröntgen för att se om behandlingen har effekt. Om tumören inte minskar i storlek ska de snabbt få byta till eller få tillägg av något av de 12 preparat som ingår i I-SPY 2. Om inte det heller fungerar ska de gå över till ytterligare en annan behandling.

Forskarna kommer också att göra gentester på kvinnorna och undersöka vilka biomarkörer de har för att undersöka om det finns samband mellan dessa och hur patienten svarar på en viss behandling. Detta kan sedan användas för att skräddarsy behandlingar i framtiden.

Till skillnad från en traditionell klinisk studie där det finns test- och kontrollgrupp och där läkarna får resultaten först efter studiens slut kommer behandlingsresultaten komma löpande. Resultaten från den första gruppen kommer att styra hur upplägget blir för nästföljande. Tanken är att patienterna ska kunna ändra behandling utan att hela studieprotokollet måste ändras.

Bakom studien står det amerikanska läkemedelsverket FDA och National Institute of Health. Flera läkemedelsföretag är också involverade och står för preparaten.
– Vi undersöker en helt ny väg för att snabbt screena nya cancerbehandlingar. Att utveckla individanpassade läkemedel är ett arbete som är större än vad en enda forskargrupp kan åstadkomma. Nu samarbetar det privata och offentliga för att klara detta kritiska uppdrag, sade Jane Woodcock, chef för läkemedelsforskning och utveckling på FDA i en presskommentar.