Ny typ av förband ska förbättra vid svårläkta sår

Ny typ av förband ska förbättra vid svårläkta sår

Svenska forskare utvecklar ett sårförband av nanocellulosa som signalerar om såret blir infekterat.

19 apr 2023, kl 10:06
0

Annons
Daniel Aili. Foto: Magnus Johansson.

Daniel Aili. Foto: Magnus Johansson.

Svårläkta sår är smärtsamma och kan ge livshotande infektioner. De kräver stora vårdresurser och ökar antibiotikaanvändningen.

Nu utvecklar svenska forskare en ny typ av sårförband som ska minska dessa problem. Det handlar om ett förband gjort av materialet nanocellulosa. Förbandet kan avslöja tidiga tecken på infektion utan att man behöver störa sårläkningen.

Svårläkta sår måste övervakas

Vid traditionell sårvård byter man förbandet ungefär varannan dag. Vårdpersonal måste ofta även dessemellan lyfta på förbandet för att se hur såret ser ut och eventuellt ta prover. Det gör man för att undersöka om såret är infekterat.

Men dessa procedurer kan göra ont för patienten och stör läkningen eftersom sårskorpan bryts. Dessutom ökar infektionsrisken varje gång såret exponeras för omvärlden.

– Att snabbt kunna se om ett sår är infekterat utan att lyfta på sårförbandet öppnar för en ny typ av sårbehandling som kan effektivisera vården och förbättra tillvaron för patienter med svårläkta sår. Dessutom kan det minska onödigt användande av antibiotika, säger Daniel Aili, professor vid avdelningen för Biofysik och bioteknik vid Linköpings universitet i ett pressmeddelande.

Förband som visar infektion

I utvecklingen av det nya sårförbandet samarbetar forskarna i Linköping med forskare vid universiteten i Umeå och Örebro. De beskriver sina resultat i studier som har publicerats i Materials today bio samt i Nature scientific reports.

Sårförbandet är gjort av finmaskig nanocellulosa som hindrar bakterier och andra mikrober från att komma in. Samtidigt släpper materialet igenom gaser och vätska vilket är viktigt för sårläkningen. Tanken är att förbandet läggs på en enda gång för att sedan sitta kvar under hela läkeprocessen.

Förbandet kan också signalera om såret blir infekterat. Det sker genom en färgskiftning.

Så går det till

Icke infekterade sår har ett pH-värde på ungefär 5,5. Men vid en infektion blir såret ofta allt mer basiskt och kan få pH 8 eller mer. Det beror på att bakterierna i såret påverkar sin omgivning. Ett förhöjt pH-värde i såret märks långt innan det blir varigt, ömt och rött.

För att sårförbandet ska visa det förhöjda pH-värdet har forskarna använt färgämnet bromtymolblått, BTB. Det ändrar färg från gult till blått när pH-värdet överstiger 7.

För att BTB ska kunna användas i förbandet utan att förstöras har färgämnet bakats in ett kiselmaterial med porer som bara är några nanometer stora. Kiselmaterialet kunde sedan kombineras med förbandsmaterialet utan att förstöra nanocellulosans egenskaper. Resultatet är ett sårförband som blir blått när en infektion finns i såret.

Utvecklar även substans mot sårinfektion

Daniel Aili och hans kollegor utvecklar även nya antimikrobiella substanser som kan användas som lokal bakteriedödande behandling på ett sår. Tanken är att det nya sårförbandet gör att en infektion går att upptäcka så tidigt att det räcker med lokal behandling. Detta i stället för att behandla med antibiotika i form av till exempel kapslar eller dropp.

– Kan vi kombinera den antimikrobiella substansen med förbandet minimerar vi risken för en infektion samtidigt som man inte behöver använda antibiotika i onödan, säger Daniel Aili.

Forskningen ingår i ett projekt som Stiftelsen för strategisk forskning är med och  finansierar. Övrig finansiering kommer bland annat från det strategiska forskningsområdet för avancerade funktionella material – AFM – vid Linköpings universitet, Vinnova, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse samt Vetenskapsrådet.