Ny metod för individanpassad dosering av läkemedel

I en avhandling vid Uppsala universitet identifieras vilken bakgrundsinformation som behövs för en mer individanpassad dosering av ett läkemedel samt hur metoden kan tillämpas för läkemedel under utveckling.

19 maj 2004, kl 10:42
0

För att uppnå en så bra läkemedelsbehandling som möjligt bör både val av läkemedel och val av dos anpassas till patienten i fråga. Antalet dosnivåer är dock ofta begränsade till ett fåtal olika doser.
Siv Jönsson, vid Institutionen för farmacevtisk biovetenskap, har utvecklat metoder för att fastställa optimala doseringsrekommendationer för individualisering med ett begränsat antal dosnivåer. Metoderna utgår ifrån matematiska modeller, så kallade populationsmodeller, som beskriver hur plasmakoncentrationer och effekter av läkemedlet varierar i patientgruppen som ska behandlas. Metoden kräver att målet med behandlingen definieras, liksom hur allvarlig en avvikelse från detta mål är i form av en förlustfunktion.
De faktorer hon identifierat som betydelsefulla ger vägledning till vilken bakgrundsinformation som behövs för att fastställa en doseringsrekommendation. Metoderna har utvecklats för relativt enkla situationer, men har alla möjligheter att utvecklas för mer komplexa problem. Tillämpning av metoderna för ett läkemedel som är under utveckling för behandling av stroke, Cerovive, illustreras i avhandlingen.