Annons

Ny blodfettssänkare hämmar upptag av kolesterol

Det första av en ny klass läkemedel mot förhöjda blodfetter lanseras troligen under våren i Sverige. Ezetimibe heter substansen som hämmar upptaget av kolesterol från tarmen.

22 apr 2003, kl 10:01
0

Kolesterol som syntetiseras i levern utsöndras via gallan till tarmen. Där tas kolesterolet åter upp och går tillbaka in i plasma. Ezetimibe är ett nytt läkemedel som hämmar detta enterohepatiska kretslopp genom att stoppa absorptionen av kolesterol från tarmen. Även kolesterol från maten hindras av ezetimibe att nå blodet.
Ett serumtotalkolesterol på över 5 mmol/l betecknas i Sverige som hyperkolesterolemi och föreligger hos 70 procent av svenska män och kvinnor mellan 30 och 50 år. Ezetimibe blev nyligen godkänt i EU genom den ömsesidiga proceduren och kommer troligen att lanseras under våren i Sverige under namnet Ezetrol. Det är det första läkemedlet i en ny klass kolesterolabsorptionshämmare. Det är godkänt för behandling av höga blodfetter i monoterapi och blir ett tillskott i läkemedelsarsenalen för de patienter som inte tål andra kolesterolsänkare.

Kombination med statin
Men som monoterapi har det ingen dramatisk effekt på kolesterolvärdena. Mellan 15 och 20 procents sänkning av LDL-kolesterolet är vad som förväntas. Detta kan jämföras med statinerna som kan sänka totalkolesterolet med uppemot 60 procent.
? Däremot syns en kraftig additiv effekt av ezetimibe i kombination med statiner. Kombinationen ger en effekt som är likartad den man får av en hög dos statiner, säger Mats Eriksson, överläkare i medicin vid Huddinge universitetssjukhus.
Och eftersom ezetimibe förefaller vara ovanligt väl tolererat med få kända biverkningar kan det bli i kombination med statiner som ezetimibe kan få störst betydelse. Läkemedlet lanseras i ett samarbetsprojekt mellan företagen Schering-Plough och MSD. Schering-Plough som har tagit fram produkten vill genom alliansen dra fördel av MSD:s kunskaper på lipidmarknaden, medan statinföretaget MSD får tillgång till en ny produkt. Företagen ska så småningom också ta fram en kombinationstablett med simvastatin och ezetimibe.

Oklar verkningsmekanism
I en studie deltog patienter som stått på statiner i minst sex veckor och som inte nått målvärden för behandlingen. När ezetimibe lades till kunde nära tre fjärdedelar nå uppsatta målvärden för LDL-kolesterol varav det högsta låg på 4,14 mmol/l. Kontrollgruppen stod kvar på statin och fick i tilllägg placebo. Av dessa nådde omkring 19 procent målvärdena.
Det är i dag inte helt klart hur ezetimibe fungerar på molekylärnivå. Teorier gör gällande att läkemedlet påverkar en kolesteroltransportör i tarmens lumen som då stänger kolesterolet ute från blodet.
? Det skulle kunna vara så, men man vet att ezetimibe inte påverkar någon av de kända kolesteroltransportörerna, förklarar Mats Eriksson.
Ezetimibe, som ges i tabletter på 10 mg en gång om dagen, passerar självt in i blodomloppet i mycket liten utsträckning. Effekten av den minskade kolesterolabsorptionen medför sannolikt att LDL-receptorerna i levern uppregleras så att en större del av det kolesterol som cirkulerar i plasma binds upp till receptorerna.