Ny behandling mot hepatit C godkänd

Nyligen godkändes boceprivir mot hepatit C. Nu har EU godkänt
ytterligare ett läkemedel. Den nya behandlingen kan bota fler och på
kortare tid.

28 sep 2011, kl 11:23
0

Annons

Nästan tre procent av världens befolkning är smittade av hepatit C och i Sverige lever ungefär 50 000 personer med det. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har nu godkänt telaprivir för behandling av vuxna patienter med hepatit C genotyp 1 i kombination med pegylerat interferon och ribavarin.

Kliniska studier visar att kombinationsbehandling med telaprivir botar betydligt fler än dagens standardbehandling. Dessutom halverar läkemedlet behandlingstiden från 48 till 24 veckor för ungefär hälften av patienterna.   

Telaprivir är en proteashämmare som marknadsförs under namnet Incivo av läkemedelsföretaget Janssen. Det kan ges till patienter med kronisk hepatit C genotyp 1 som aldrig tidigare behandlats eller till patienter som inte svarat på tidigare behandling.

All behandling av hepatit C är förknippad med biverkningar. De vanligaste biverkningarna av telaprivir är anemi, hudutslag, kläda, illamående och diarré.

I slutet av augusti godkändes boceprivir för behandling av hepatit C.