NSAID kopplas till viss ökad hjärtrisk

Att ta vissa typer av smärtstillare dagligen under flera års tid kan
innebära en ökad risk för hjärtattack och stroke enligt en schweizisk
studie.

14 jan 2011, kl 10:46
0

Den schweiziska forskargruppen har gått igenom data från 31 publicerade studier för att undersöka kopplingen mellan smärtstillare och en eventuell förhöjd risk för hjärtkärlsjukdom. Resultaten, som publicerats i British journal of Medicine, innehåller uppgifter från över 100 000 patienter och jämför behandling med NSAID som ibuprofen, naproxen, diklofenak och rofecoxib med varandra eller placebo.

Personer som tagit NSAID regelbundet hade enligt forskarnas resultat en två till fyra gånger högre risk att avlida i stroke eller hjärtattack jämfört med de som tagit placebo. De flesta studiedeltagarna var äldre med diagnoser som artrit och som stått på höga doser NSAID dagligen under minst ett år. Ibuprofen var kopplad till den högsta risken för stroke följt av diklofenak.

Etoricoxib och diklofenak var de som kopplades till högst risk för död i hjärt- kärlsjukdom medan naproxen tycktes innebära minst risk. Forskarna bakom studien påpekar att äldre som tar dessa typer av läkemedel för till exempel reumatisk värk ska vara uppmärksamma på detta och väga riskerna mot nyttan.

Flera andra experter har kommenterat artikeln med att risken trots allt är liten och att det inte handlar om personer som nu och då tar smärtstillande. En talesperson från den brittiska hälsovårdsmyndigheten MHRA påpekar till BBC att om man är orolig ska man rådfråga sin läkare.