Novo Nordisk fälldes för prelansering

Anmäld: Novo Nordisk
Anmälare: Överläkare Mikael Hoffman
Ärende: Inbjudan produktinformation
Ärendenr: W598
Utgång: Fälld

11 jun 2004, kl 17:44
0

Annons

Mikael Hoffman (MH) ifrågasätter i sin anmälan huruvida inbjudan strider mot gällande avtal mellan Landstingsförbundet och Läkemedelsindustriföreningen. Novo Nordisk (NN) inbjuder till läkemedelsinformation och studiebesök på företagets anläggningar i Malmö, samt i Hilleröd/Bagsvaerd i Danmark.
I programmet ingår enligt anmälan produktinformation kring NN:s diabetesprodukter, samt möjligen även ett moment av prelansering av två nya produkter. MH ifrågasätter också att arrangemanget går av stapeln i Danmark och inte i Östergötland där deltagarna arbetar.

I sitt svar medger NN att mötet i första hand har karaktär av produktinformation, vilket också tydligt framgår i inbjudan, och att det ligger i linje med nu gällande avtal. NN motiverar att mötet arrangeras i Malmö och Danmark med att deltagarna kommer från flera olika arbetsplatser i Östergötland. NN har gjort så i 15 års tid.

Avslutningsvis medger NN kort att man kommer ta bort programpunkten som kan tolkas som prelansering, ?New produkts for diabetes care??.

I sin bedömning har IGM inga invändningar mot inbjudans utformning, och menar att den följer det gällande avtalet. Däremot anser IGM att programpunkten ?New produkts for diabetes care?? är prelansering av läkemedel som ännu ej är godkända för marknadsföring i Sverige, vilket bryter mot artikel 2 i regelverket.

Slutligen har IGM heller ingenting att invända mot att aktiviteten arrangeras i Malmö och Danmark. Arrangemanget hade inte kunnat genomföras på deltagarnas arbetsplats eftersom de kommer från flera olika håll i Östergötland.
IGM menar att Novo Nordisk har handlat i strid med artkel 2 i regelverket och åläggs att betala en IGM-avgift om 90 000 kr.