Annons

NOTISER

LFN avslog Levitra Läkemedelsförmånsnämnden avslog nyligen Bayers ansökan om att Levitra mot erektil dysfunktion ska få ingå i förmånssystemet. Företaget hade begränsat sin begäran om subvention till patienter som genomgått prostatektomi eller har diabetes typ-1. LFN hävdar att man genom en sådan begränsning inte når avsett resultat. Eftersom det finns stora variationer inom dessa grupper […]

22 apr 2004, kl 12:01
0

LFN avslog Levitra

Läkemedelsförmånsnämnden avslog nyligen Bayers ansökan om att Levitra mot erektil dysfunktion ska få ingå i förmånssystemet. Företaget hade begränsat sin begäran om subvention till patienter som genomgått prostatektomi eller har diabetes typ-1.
LFN hävdar att man genom en sådan begränsning inte når avsett resultat. Eftersom det finns stora variationer inom dessa grupper är det inte säkert att det enbart blir patienter med svår erektil dysfunktion som får läkemedlet subventionerat.

Engelska farmacevter olyckliga

Farmacevter är den yrkesgrupp i Storbritannien som är minst tillfreds med sitt arbete. Det visar en undersökning där bara fyra procent av farmacevterna tyckte att de är mycket lyckliga på jobbet, samtidigt som endast sex procent menar att de är mycket olyckliga. Av farmacevterna fann dock 79 procent yrket givande och 76 procent kände sig uppskattade för vad de gör.
Enligt studien, som publicerades i Pharmaceutical Journal (2004;272:372), var den lyckligaste yrkesgruppen vårdpersonal, där 40 procent var mycket lyckliga på arbetet.

Genotyp påverkar effekt av nikotinplåster

Vilken nytta man har av nikotinplåster kan vara relaterat till genotyp hos kvinnor, men inte hos män. Engelska forskare vid Cancer Research UK har undersökt abstinensreaktioner vid rökstopp hos 752 personer.
De kopplade abstinens vid 12, 52 veckor samt åtta år till genotyp. Kvinnor med genotyperna CT eller TT hade tre gånger så stor nytta av behandlingen vid alla tidpunkter jämfört med andra kvinnor. Studien publicerades på BMJ:s hemsida den 19 mars.

Ökad försäljning globalt

Den globala läkemedelsmarknaden uppgick till 491,8 miljarder dollar förra året visar statistik från företaget IMS Health. Det är en ökning med nio procent jämfört med 2002.
I USA ökade försäljningen med elva procent. Inom EU ökade den med åtta procent. Europa utanför gemenskapen ökade med fjorton procent. I Japan var ökningen bara tre procent, i Afrika och Australien tolv procent och Latinamerika sex procent.

En kvinna till

I förra numret av Läkemedelsvärlden skrev vi om antalet kvinnliga verkställande direktörer inom läkemedelsbranchen. Och missade en; Ann Olving på Baxter Medical AB. Av Läkemedelsindustriföreningens sextio medlemsföretag har således åtta en kvinnlig vd.

SFF positivt till receptfritt utanför apotek

Sveriges Farmacevtförbund tycker det vore bra om receptfria läkemedel säljs på fler ställen än på apoteken. Idag är tillgängligheten till läkemedel inte tillräckligt bra, anser förbundet, som inte heller tycker att en utbyggnad av apoteksombud löser problemet, eftersom dessa har ett begränsat sortiment. Skälet till att facket tagit upp frågan är den kommande domen i det så kallade Bringwell-målet i EG-domstolen.

Astrazeneca startar astmaskola

Astrazeneca lanserade i april en interaktiv astmaskola på internet för patienter och anhöriga. Enligt företaget utgör verksamheten ett helt nytt sätt att informera patienter och anhöriga om sjukdomen.
Med hjälp av en berättarröst, texter och rörliga bilder får deltagarna svar på frågor om lungornas funktion, astmasjukdomen, vilken behandling som finns med mera.
Tjänsten innehåller flera interaktiva moment. Bland annat kan deltagaren utsätta en animerad individ för pollen eller virus för att se vad som händer i kroppen vid astmautlösta besvär.
Syftet med astmaskolan är att försöka ta fram ett nytt ?kunskapsverktyg som är mer anpassat till de förändrade informationsmönstren i samhället, där fler och fler människor, särskilt i yngre generationer, använder internet som informationskälla?, skriver företaget i ett pressmeddelande.