Annons

NOTISER

Kritik mot ny modell för resursfördelning Landstingsförbundet och landstingen är som väntat kritiska till förslaget om att statens bidrag för läkemedel införlivas i det generella utjämningssystemet (se LMV 12/04). Förslaget ingår i den så kallade utjämningskommitténs utredning. I praktiken innebär förslaget minskade anslag, menar sjukvårdshuvudmännen i sina remissvar. Samma råd gäller för naturläkemedel Socialstyrelsen och […]

20 feb 2004, kl 17:07
0

Annons


Kritik mot ny modell för resursfördelning


Landstingsförbundet och landstingen är som väntat kritiska till förslaget om att statens bidrag för läkemedel införlivas i det generella utjämningssystemet (se LMV 12/04). Förslaget ingår i den så kallade utjämningskommitténs utredning. I praktiken innebär förslaget minskade anslag, menar sjukvårdshuvudmännen i sina remissvar.


Samma råd gäller för naturläkemedel


Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har fått signaler om att vård- och apotekspersonal känner sig osäkra om vad de får säga och rekommendera när det gäller naturläkemedel. De två myndigheterna har därför i ett gemensamt uttalande talat om vad som gäller: Det är samma regler som för andra receptfria läkemedel, det vill säga råden ska grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. Förskrivning eller rekommendation av naturläkemedel bör som andra läkemedel journalföras. Anvisningarna gäller endast för de naturläkemedel som godkänts av Läkemedelsverket.


Tredubbling av resistens


Förra året rapporterades nästan tre gånger så många fall av vancomycinresistenta enterokocker, 49 fall, som under de tre tidigare åren, enligt Smittskyddsinstitutets statistik. Merparten av ökningen beror på två sjukhusutbrott i Örebro respektive Malmö. Stockholm är det enda landsting som varje år sedan 2000 haft åtta eller fler fall.


Apotekare upptäckte felmedicinering


Under fem månader granskade en apotekare vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå patientjournalerna vid medicinkliniken. Bland de 212 granskade journalerna identifierade hon, enligt Västerbottenskuriren, 85 läkemedelsrelaterade problem som föranledde henne att föreslå ändrade ordinationer. I 55 fall följde läkaren hennes förslag.


Samband mellan depression och hjärtsjukdom stärks


Depression hos äldre kvinnor är starkt kopplat till större risk att dö i hjärtsjukdom enligt en ny studie på mer än 90 000 kvinnor. Tidigare studier har främst bekräftat sambandet hos män. Den amerikanska studien, som är en av de största hittills, visar att deprimerade men för övrigt friska kvinnor hade 50 procent högre risk att dö i hjärtsjukdom under de fyra år som studien pågick. Studien har publicerats på Archives of Internal Medicines hemsida.


Olämpliga läkemedel till äldre amerikaner


Vart tolfte läkemedel som förskrivs till äldre amerikaner är olämpligt och kan innebära en risk. Det visar en studie som publicerats i Archives of Internal Medicine. Resultatet är lika dåligt som vid en tidigare undersökning från 1995. De orsaker som anges är dålig utbildning i behandling av äldre, brist på samarbete mellan läkare och farmacevter och misslyckande i att ge äldre rätt läkemedelsinformation.


Positivt tänkande påverkar inte dödlighet


Det finns ett socialt tryck att människor som drabbas av en allvarlig sjukdom  ska tänka positivt, eftersom det ibland påstås förbättra möjligheterna att bli frisk. Det har nu forskare i Australien studerat och inte kunnat finna belägg för. Resultaten är publicerade i februarinumret av den australiensiska tidskriften Cancer.