Annons

NBL ändrade två IGM-beslut

Anmäld: Ellem
Anmälare: IGM
Ärende: Annons Bamyl Koffein
Ärendenr: N768/W828
Utgång: Friad; ändrat beslut
Avgift: 0 kr

Anmäld: Novo Nordisk
Anmälare: Jan Håkansson
Ärende: Bokningsbrev Levemir
Ärendenr: N769/W818
Utgång: Friad; ändrat beslut
Avgift: 0 kr

24 nov 2006, kl 11:48
0

W828 avgjorde att Ellems reklamfilm för Bamyl Koffein ger en överdriven bild av läkemedlets effekt (se LMV nr 10/06). Ellem överklagade beslutet till NBL, som håller med IGM i den del som handlar om den snabbt insättande effekten med det snabbt minskande huvudet. Däremot håller NBL inte med IGM i det som handlar om Ellems förmåga att pigga upp genom sitt innehåll av koffein. Påståendet ?som piggar upp? är korrekt och bilden av mannen som gör armhävningar i bakgrunden ändrar inte innebörden. NBL finner inget skäl till anmärkning mot den uppiggande delen av reklamfilmen och fastställer IGM:s beslut i övrigt. Någon IGM-avgift har inte utgått då Ellem inte är medlem av Lif eller IML.
I W818 fälldes Novo Nordisk efter att IGM ansåg att bokningsbrevet innehöll formuleringar som kan uppfattas som antydan om vidgad användning utanför av LFN subventionerad indikation. NBL menar å sin sida att det inte utgör något hinder att marknadsföra godkända indikationer, trots att indikationerna inte är subventionerade av LFN. Därför är det i sin ordning att NN informerar om användning av Levemir vid typ 2-diabetes. Vidare fastslår NBL att LFN inte har uppställt några informationsvillkor i beslutet att ta in Levemir i förmånen. Därmed har NN som en konsekvens ingen skyldighet att informera om LFN:s beslut. NBL bifaller NN:s överklagan och befriar företaget från IGM-avgiften om 30 000 kr.