Annons

Naturläkemedel måste inkluderas i FASS

Naturläkemedel är per definition läkemedel, och borde precis som alla andra läkemedel ha sin givna plats i FASS och FASS.se. Ändå är naturläkemedel undantagna, vilket ur flera aspekter är märkligt och dessutom farligt, menar Olle Carlsson och Lars Backsell, vd för Boehringer Ingelheim respektive Recip.

29 sep 2002, kl 00:00
0

FASS.se är nyligen utsedd till Sveriges bästa webbplats inom medicin och hälsa av tidningen Internet World. Det är bara att gratulera, men något som anmärkningsvärt nog saknas i FASS och FASS.se är gruppen av naturläkemedel.

Naturläkemedel är per definition läkemedel, och borde precis som alla andra läkemedel ha sin givna plats i den främsta kunskapskällan om läkemedel, det vill säga i FASS och FASS.se. Ändå är naturläkemedel undantagna, vilket ur flera aspekter är märkligt och dessutom farligt.
Antal läkemedel i FASS.se överstiger 6 000, varav receptfria läkemedel utgör cirka 800 stycken. Antalet godkända naturläkemedel är ett 90-tal och de kommer sannolikt att hålla sig inom en begränsad mängd. Naturläkemedel skulle alltså endast utgöra en liten del av preparaten i FASS.se.
Vitamin- och mineraltillskott som Vitamineral och Enomdan finns i FASS.se, vilket inte Gericomplex gör som förutom vitaminer och mineraler dessutom innehåller ginseng. Frågan är varför.

Den främsta anledningen till att naturläkemedel borde ingå i FASS.se är säkerhetsaspekten. Naturläkemedel har som andra läkemedel risker för biverkningar, interaktioner och kontraindikationer. Här är vår uppfattning att läkemedelsbranschen har ett ansvar för detta, oavsett om många av de enskilda företagen inte själva marknadsför naturläkemedel.
Under de senaste åren har flera vetenskapliga artiklar och fallrapporter exempelvis visat att johannesört och andra örtmediciner kan interagera med många viktiga läkemedel.
I interaktionskapitlet i FASS.se tar Folke Sjöqvist även upp interaktioner mellan läkemedel och naturmedel, men informationen skulle vara mycket mer lättillgänglig och komplett om preparaten presenteras som andra läkemedel i FASS.se. Godkända naturläkemedel har precis som vanliga läkemedel fastställda produktresuméer (SPC) och bipacksedlar (PIL) vilka enkelt skulle kunna införas i FASS.se.
Naturläkemedel har granskats och godkänts av Läkemedelsverket med avseende på effekt, säkerhet och kvalitet. Det föreligger stor skillnad mellan godkända naturläkemedel och icke godkända naturprodukter, där de senare klassificeras som frilistade naturmedel och kosttillskott. Undersökningar visar dock att konsumenterna har svårt att skilja mellan granskade, dokumenterade preparat och andra mer tvivelaktiga produkter. Ett sätt för läkare och annan vårdpersonal, farmacevter och konsumenter att veta vilka produkter som är säkra och håller vad de lovar, är att dessa godkända produkter finns med i FASS och FASS.se, andra inte.

Naturläkemedel har en given
plats inom såväl läkarvård som egenvård i många delar av Europa och även i Sverige spelar de en stor roll. Enligt en undersökning utförd på uppdrag av Hälsokostrådet 1999 använder 54 % av svenskarna någon form av naturmedel. Försäljningssiffror visar att cirka 20 % av egenvården i Sverige utgörs av naturmedel och naturläkemedel. Information om produkterna måste finnas tillgänglig för såväl användare som vårdpersonal för en öppen och vederhäftig dialog kring användning av naturläkemedel.
Utbudet av naturprodukter på den svenska markanden är stort, förvirrande och av varierande kvalitet. Saklig information till såväl läkare som patienter om hur produkterna på bästa sätt används är därför av stor vikt och FASS samt FASS.se har en viktig funktion att fylla.
Att naturläkemedel bör ingå i FASS och FASS.se håller såväl Apoteket AB som enheten för Läkemedelsnära produkter på Läkemedelsverket med om. Vi önskar mot bakgrund av ovanstående att LIF engagerar sig för att utvidga innehållet i FASS och FASS.se med information om enskilda naturläkemedel.
Olle Carlsson
vd Boehringer Ingelheim
Lars Backsell
vd Recip