Annons

Mycket liten risk att använda kloramfenikol i ögonen

Det finns en dåligt grundad misstro mot användning av ögondroppar som innehåller kloramfenikol. Misstron har grundats på enstaka fallrapporter av aplastisk anemi orsakad av kloramfenikol.Samtidigt publiceras två artiklar i BMJ. En av dem, som initierats av Bengt-Erik Wiholm på Läkemedelsverket, baseras på två populationer om sammanlagt 40 miljoner människor och motsvarande 185 miljoner personår. Där […]

19 jul 2002, kl 00:43
0

Det finns en dåligt grundad misstro mot användning av ögondroppar som innehåller kloramfenikol. Misstron har grundats på enstaka fallrapporter av aplastisk anemi orsakad av kloramfenikol.
Samtidigt publiceras två artiklar i BMJ. En av dem, som initierats av Bengt-Erik Wiholm på Läkemedelsverket, baseras på två populationer om sammanlagt 40 miljoner människor och motsvarande 185 miljoner personår. Där hittades 426 fall av aplastisk anemi som matchades med 3 118 kontroller. Ingen av fallen kunde bindas till kloramfenikolanvändning. Däremot hade sju av kontrollerna använt sådana ögondroppar.
I den andra studien ingick uppgifter från 400 allmänläkare i hela Storbritannien. Under perioden 1988?1995 fick 442 543 patienter totalt 674 148 recept på ögondroppar med kloramfenikol.
Tre fall av allvarliga blodbildsstörningar och en mild rapporterades. I åtminstone något av fallen var den troliga orsaken till störningen en annan än ögondropparna.
Författarna sammanfattar att risken för hematologiska tillstånd efter användning av ögondroppar med kloramfenikol är liten. Att använda dem vid ögoninfektioner tycks vara en säker klinisk strategi. 
British Medical Journal 1998;316:666, 667