MRSA-infektion ökar dödsrisk hos barn

Barn som är friska och får influensa löper betydligt högre risk att avlida om de också är infekterade med MRSA-bakterier. Det visar en amerikansk studie.

7 nov 2011, kl 11:48
0

Annons

En stor nationell amerikansk studie visar att tidigare friska barn som får influensa löper betydligt större risk att avlida om de också är infekterade med MRSA, den meticillinresistenta bakterien Staphylococcus aureus.

I studien har
forskarna analyserat de allvarligaste fallen av H1N1 under 2009-10. Ungefär 4 000 barn i USA blir varje år så sjuka att de behöver sjukhusvård vilket är mycket få av alla barn som varje år får influensa.
I den här studien analyserade forskarna 838 barn som behövde pediatrisk intensivvård. Ungefär 75 procent av barnen hade också någon annan sjukdom. De övriga hade inga hälsoproblem innan de lades in på intensivvården.
Medianåldern bland de inlagda barnen var sex år, 75 av dem dog. Av de som avled var 18 tidigare friska.

Hos de tidigare
friska barnen som avled fann forskarna att MRSA-infektion var en gemensam nämnare och att barn infekterade med MRSA löpte åtta gånger högre risk att avlida. Av de tidigare friska barnen som dog hade sex en MRSA-infektion och två bar på den vanligaste stammen av Staphylococcus aureus.