Annons

Moderat vill begränsa förskrivningsrätt

I höstens motionsflod märks bland annat ett moderat krav på att läkares förskrivningsrätt bör begränsas.

9 okt 2012, kl 12:16
0

Annons

Av de drygt 3 000 motioner som lämnats in under den allmänna motionstiden rör ett hundratal frågor om läkemedel och apoteksverksamhet. I det senare fallet är det främst omregleringen som fortsatt är en het potatis för oppositionen.

Socialdemokraterna Marie Nordén och Gunnar Sandberg tillhör en skara av socialdemokratiska motionärer som pekar på problemet med att förskrivna läkemedel inte finns på apotek och att man inte får in produkterna inom de lagstadgade 24 timmarna. Motionärerna vill att tillsynen skärps och att såväl apotek som distributörer ska riskera sanktioner om man inte levererar.

Bland de moderata motionerna finns en som kräver att restriktionerna mot försäljning av receptfria kombinationsläkemedel ses över liksom reglerna för generikautbytet.

Camilla Nordberg, moderat ledamot, tycker att dagens lagstiftning som innebär att en läkare kan förskriva läkemedel långt efter att hen slutat arbeta, eller bytt yrke behöver ses över.

För detta bör hon kunna söka stöd hos miljöpartiet som också är kritiska till detta.

Vid publiceringstillfället blev antalet inlämnade motioner alldeles för många. Det har vi nu rättat.