Annons

Misstag friar inte från ansvar

Anmäld: Pharmacia/PfizerAnmälare: MSDÄrende: Annons CelebraÄrendenr: N656/03Utfall: Fälld

19 sep 2003, kl 16:45
0

MSD anmälde dåvarande Pharmacia, nuvarande Pfizer, för en annons för Celebra. MSD menar att annonsen allvarligt åsidosätter god branschsed då annonsen, som visar upp en kvinna i fertil ålder, inte framhåller att läkemedlet är kontraindicerat för kvinnor i fertil ålder, såvida inte fullgod antikonception används.
NBL har i två tidigare ärenden fällt Pharmacia för liknande brister. I ärende 602/01 använde Pharmacia en liknande annons, en bild på en kvinna i fertil ålder utan att ange kontraindikationen.
Sommaren 2002 användes en liknande annons. Samma kvinna som i den första annonsen men nu med den aktuella kontraindikationen. Nu menades MSD att varningen var angiven med för liten text och alltså var svår att läsa. NBL menade dock att denna inte kunde uppfattas vid en flyktig oengagerad läsning av annonsen. Pharmacia hade därför inte följt uppmaningen i det första beslutet och fälldes även i detta ärende.
Den nu anmälda annonsen i Läkartidningen 11/03 är identisk med den i det senare ärendet, samma kvinna och samma text. MSD har ställt anmälan direkt till NBL, utan föregående upphörandeuppmaning till Pfizer, vilket NBL har accepterat. NBL menar i sin bedömning att ärendet ostridigt handlar om samma annons som i ärende 632/02. Inget nytt har framkommit som föranleder nämnden att ändra sin bedömning av annonsen.
I sitt svar menar Pfizer att en gammal annons, genom misstag från den anlitade annonsbyråns sida, har blivit publicerad.
NBL menar att trots att införandet av fel annons beror av slarv, befrias inte företaget från sitt ansvar över annonseringen. Annonsen strider mot artikel 17.5 i regelverket och Pfizer ska erlägga en NBL-avgift om 60000 kr.n