Annons

Inget stöd för påstådd indikationsutvidgning

Anmäld: Roche (R)Anmälare: Docent Bertil Karlmark (BK)Ärende: NeoRecormonÄrendenr: W537/03Utgång: Fälld

19 sep 2003, kl 16:47
0

Annons

Vid Svenska kardiologföreningens vårmöte i Stockholm den 7-9 maj delade Roche i sin monter ut en broschyr, ?Kronisk hjärtsvikt, anemi och epoetin?. Bertil Karlmark menar i sin anmälan att foldern ger sken av att kombinationen Roche, kronisk hjärtsvikt, anemi och epoetin hör ihop. Men enligt honom har inte Roche någon anemiindikation för sitt epoetinpreparat NeoRecormon i samband med kronisk hjärtsvikt. BK menar att R försöker skaffa sig fördelar på andra företags bekostnad då det ger en falsk bild av verkligheten.
Vidare försöker R framhålla att R utfört de studier som presenteras i foldern. Speciellt flagrant är en studie som inte ens är gjord på Roches epoetinpreparat, epoetin beta, utan på det konkurrerande epoetin alfa, som tillverkas av Amgen.
På sista uppslaget i foldern står: ?Vi är i dag ledande inom epoetinbehandling av anemi vid kronisk njursvikt??. BK menar att detta starkt kan ifrågasättas utan att det preciseras i vilket avseende företaget är ledande.
I sitt svar framhåller R att man tidigare svarat Janssen-Cilag i ett liknande ärende. R hävdade då att broschyren var tryckfrihetsrättsligt skyddat material, särskilt sen man beslutat att ta bort det avsnitt där det bland annat stod att läsa: ?Vi är i dag ledande inom epoetinbehandling??. Broschyren är alltså redan åtgärdad och de båda företagen är överens om det och att regelverket inte är applicerbar på den. R tycker att IGM ska avskriva ärendet och har valt att inte kommentera sakfrågorna i vidare utsträckning.
Men IGM går inte med på att avskriva ärendet. Helt klart utgör foldern marknadsföring, och inte tryckfrihetsrättsligt skyddat material, eftersom Roches varumärke finns på framsidan, R står som avsändare och då den delas ut i R:s monter. Dessutom finns inga namngivna författare angivna som skulle kunna ta ansvar för foldern, som utgör marknadsföring av NeoRecormon, trots att detta inte nämns vid namn.
Den påstådda indikationsvidgningen, att NeoRecormon har indikation för kronisk hjärtsvikt med anemi, finns inget stöd för. Tveklöst är foldern ägnad att ge läsaren just den uppfattningen vilket strider mot regelverket.
Vidare bestrider inte R att en av studierna inte har utförts med det egna epoetinpreparatet utan med det konkurrerande från Amgen, vilket strider mot artikel 4.
Svepande formuleringar som att ett företag är ledande måste förtydligas för att vara meningsfulla. Därför strider även detta mot artikel 4.
IGM finner att foldern strider mot artiklarna 2, 4 och 9 i regelverket och därför åläggs R att betala en IGM-avgift om 60000 kr.n