Ministern vill pressa priserna

Socialminister Göran Hägglund menar att läkemedelsbolagen gör stora vinster i Sverige i en internationell jämförelse, och vill se ytterligare pris-press. Förutom förbättrad tillgänglighet och lägre priser hoppas han att omregleringen av apotekssektorn ska ge en högre servicenivå. Han vill inte brådska med att sälja ut Apoteket, men på lång sikt tror han inte på fortsatt statligt ägande.

27 jan 2007, kl 13:43
0

Annons

När Läkemedelsvärlden träffar socialminister Göran Hägglund har det stormat rejält kring regeringens föreslagna direktiv till den stundande apoteksutredningen.
Ministerns statssekreterare anklagades för jäv, regeringen ansågs gynna Apoteket för mycket, handelns företrädare kände sig svikna eftersom de inte lär få börja sälja receptfritt inom en snar framtid och flera andra aktörer surade för att de inte tyckte sig fått inflytande över direktiven. Dessa omarbetades sedermera och kritikstormen avtog.
Själv tog Göran Hägglund kritiken med jämnmod.

? Man kan inte vänta sig att alla ska göra vågen.
Han jämför med när han drygt två veckor tidigare presenterade startlagen, eller slopandet av stopplagen om man så vill.
? Det var mer förutsägbart vad vänsterfolk skulle säga om startlagen. I frågan om apoteksmonopolet finns många motstridiga intressen.

Varför får Lars Reje hålla i utredningen om ett nytt apotekssystem?
? Vi ville ha någon som har insikt
i de här frågorna och som inte är
en del av det som ska utredas, alltså har personliga intressen. Men framför allt ville vi ha en driven och duktig person.

Lars Jedings apoteksutredning från 1998 stämmer i många avseenden väl överens med den vision den borgerliga regeringen har om att avskaffa monopolet. Varför tillsätter ni en ny?
? Den är ett värdefullt underlag, men det händer hela tiden saker på det här området. Vi har till exempel utvecklingen på internet, och en del ytterligare uppgifter har lagts på Apoteket AB sedan dess, så tillvaron förändras hela tiden. Men Lars Jeding gjorde ett arbete som förtjänar att fungera som underlag.

Är det inte tids- och resursslöseri att tillsätta en ny utredning då frågan redan är väl genomgången?
? Det vi gör nu är en utredning som tar ett år i anspråk. Jag tror att det här är ett område där man ska akta sig för att slarva. Snabbhet är viktigt, men att göra det rätt är ännu viktigare.

Att regeringen ska avskaffa Apotekets monopol är ju väl känt, men anser du att Apoteket AB ska förbli ett statligt företag?
? Hittills finns det ingenting beslutat eller ens diskuterat i den frågan mellan våra partier. Vad utredaren ska göra är att hitta en modell där man för framtiden skapar en valfrihet så att vi kan välja om Apoteket AB ska behållas i statlig utveckling eller avyttras.

Men vad anser du om det?
? I en framtid när vi har en fungerande marknad tror jag att de samhällsfunktioner som Apoteket upprätthåller kan klaras på andra sätt än genom ett statligt ägande. Men det är ingenting som partierna har tagit ställning till än och det ligger definitivt inte inom ramen för den här mandatperioden.

Kan du se några fördelar i det apoteksmonopol vi har?
? Monopol innebär enhetlighet och enkelhet, men jag tror att konkurrens har fördelar på snart sagt varje område. I det här fallet tror jag bland annat att det leder till en högre servicenivå.

Samhällets läkemedelsutgifter har avmattats, bland annat på grund av generikareformen. Kostnaderna skenar inte längre. Ändå hänvisar du ofta till kostnaderna som ett argument för att slopa monopolet.
? Det är rätt att kostnadsutvecklingen är helt annorlunda idag än vad den var för till exempel tio år sedan. Idag ökar priserna betydligt långsammare. Det finns nog flera olika skäl till det. Generikareformen är säkert en väldigt viktig orsak.
? Jag tror att det går att pressa priserna ytterligare. Apoteket har i dag en relativt liten handelsmarginal. Läkemedelsbolagen gör däremot väldigt bra resultat vid en internationell jämförelse.

Vilka är de viktigaste anledningarna till att avskaffa monopolet?
? Tillgängligheten och priserna. Tillgängligheten har ett värde som är väldigt stort. Att du och jag kan få tag på det vi behöver också på andra platser och vid andra klockslag än vad som idag är möjligt.

Din företrädare, Ylva Johansson, är kritisk till att ni genom att avreglera minskar kontrollen trots att läkemedel redan används fel och överanvänds idag. Hur ser du på det?
? Säkerheten måste alltid vara i fokus, men det är klart att vi kan upprätthålla säkerheten också på en marknad där flera är med.

Du har i riksdagen sagt att du står bakom Systembolagets monopol men inte Apotekets. Varför?
? Jag tror att monopol begränsar tillgängligheten. Monopol kan då vara bra på vissa områden, men dåliga på andra. Jag tror att vi av hälsopolitiska skäl ska vara glada för att vi har systemmonopolet.

Du menar att patienten, inte systemet, ska vara i centrum för den svenska sjukvården. Gäller det även läkemedelsområdet?
? Ja, det tycker jag. Tidigare regeringar har varit väldigt mycket av monopolkramare och vi som enskilda konsumenter får då anpassa oss till en given ordning. Genom att man behåller säkerheten, men öppnar för mer lyhördhet gentemot konsumenterna  får man någonting som är mer anpassat till människor.

Varför vill ni dra in bidragen till konsumentinstitutet Kilen? Hur rimmar det med borgerlighetens krav på individperspektiv och patientinflytande?
? En del saker är det offentligas uppgift. Att samla in uppgifter om biverkningar av läkemedel tycker jag ska skötas av myndigheterna.

Företrädare för handeln är besvikna för att det dröjer innan vanliga butiker får börja sälja receptfria läkemedel. Vad har du att säga till dem?
? De har ett tydligt intresse här och det är inget fel med det. Men min uppgift är lite större än så. Jag vill inte att bara de enkla receptfria produkterna ska vara utsatta för konkurrens utan också de receptbelagda.

Vad kan vi lära oss av avregleringar i andra länder?
? Dels kan man säga att Sverige är det enda landet inom OECD som har ett monopol på det här området, så det är klart att det går att få en väl fungerande marknad. De flesta andra länder har aldrig haft en monopolsituation.
? Men vi kan titta på länder som har gått igenom ungefär den process vi står inför, till exempel Storbritannien och Norge. Från Norge kan vi dra slutsatsen att det finns ett utrymme för betydligt fler apotek än vad vi har i Sverige idag. Antalet apotek i Norge har ökat med ungefär 30 procent och även på landsbygden har tillgängligheten ökat.
? Vi kan också se att de i Norge har fått i huvudsak tre kedjor som dominerar marknaden. Jag skulle gärna se en utveckling i Sverige där stora och små tävlar med varandra.

Hur ska vi i framtiden ha råd med dyra men viktiga mediciner?
? Även om det är litet tråkigt är det hederligaste svaret på den här frågan att genom att fler människor kommer i arbete så får vi större skatteintäkter, vilket bland annat ger möjlighet att finansiera den gemensamma notan för läkemedel. Sedan är det klart att nya språng när det gäller läkemedel kan göra att vi åter får en accelererande kostnad. Då måste vi se till att få in pengar till den offentliga ekonomin.
? Ibland får jag frågan såhär: Hur ska vi få ner kostnaderna för läkemedel? Det tycker jag är fel perspektiv. Då utgår man från att vi inte ska ta itu med alla sjukdomar som vi faktiskt kan möta effektivt genom nya behandlingar. Nya läkemedel som kostar pengar men som visar sig vara effektiva ska vi naturligtvis använda.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng