Annons

Mindre effekt när nikotinläkemedel blev receptfritt

Effekten av nikotiersättning verkar bli sämre när produkterna övergår till egenvårdspreparat. Det visar en amerikansk studie.

18 sep 2002, kl 12:25
0

Forskare vid San Diego medicinska högskola i Kalifornien, USA har gjort en studie där de använde data från intervjuer av mer än 15 000 vuxna rökare från 1992, 1996 och 1999 där. Under de sju åren hade andelen rökare som försökte sluta ökat med mer än 60 procent. Under samma tid hade användning av nikotinläkemedel ökat med cirka 50 procent.
Forskarna fann att nikotinersättning hade en signifikant effekt på abstinensen varaktighet vid varje mätning. Men i motsats till 1992 och 1996 var effekten 1999 bara kortvarig. Efter cirka tre månader var effekten ungefär densamma som för de personer som inte använde nikotinersättning. Forskarna påpekar också att de kortvariga fördelarna bara sågs för medel- och storrökare men inte hos de som rökte mindre.
Forskarna drar slutsatsen att förändringen beror på hur tillgängliga nikotinläkemedlen var. 1992 förskrevs nikotinersättning enbart av läkare och råd om hur medlen skulle användas fick man av läkare eller farmacevt. Sedan nikotinläkemedlen blev tillgängliga utan recept i USA 1996 har det skett en kraftig marknadsföring av preparaten. Där skiljer man tyvärr inte på de som röker mycket eller lite, påpekar forskarna. De menar att nikotinersättning bara bör användas i kombination med andra typer av åtgärder som kognitiv terapi.
The Pharmaceutical Journal 2002;269:349