Annons
Positiva resultat för längre behandling med nikotinplåster

Positiva resultat för längre behandling med nikotinplåster

Patienter som behandlades med nikotinplåster i sex månader istället för två lyckades i större utsträckning sluta röka. Men den positiva effekten var utraderad efter ett år. Det visar en studie som publiceras i dag.

2 feb 2010, kl 12:49
0

Rekommendationen idag är att nikotinplåster ska användas i två månader och sen trappas ned. Men forskarna bakom en studie som publiceras i Annals of internal medicine idag anser att det finns anledning att se över den rekommendationen.

Forskarna lottade 568 patienter till att antingen få nikotinplåster i 8 veckor följt av 16 veckor med placeboplåster eller till att få nikotinplåster i 24 veckor. Under tiden följdes patienternas rökvanor, och som rökstopp menades att man inte rökt någon cigarett de senaste 7 dagarna innan kontroll.

Vid kontrollen vecka 24 hade 20,3 av patienterna som bara fått nikotinplåster i åtta veckor slutat röka, bland patienterna som fått nikotin hela vägen var det istället 31,6 procent som slutat. Under de första 24 veckorna hade gruppen som fick nikotin hela tiden bättre resultat även på värden som tillfälliga återfall och möjlighet att snabbt återgå till rökstopp efter ett återfall.

Efter ett år var dock skillnaden utraderad, det var då lika många som fortfarande vad rökfria i båda grupperna, cirka 14 procent. Trots det argumenterar forskarna för att det kan vara värdefullt för patienter att använda nikotinplåster en längre period, resultaten för de patienter som fick nikotinplåster i 24 veckor var motsvarande de som visats för patienter som behandlats med receptbelagda antirök-läkemedel som bupropion och vareniklin.

Framförallt efterfrågar forskarna fortsatta studier som undersöker vilken som är den optimala behandlingstiden för nikotinplåster och vilken effekt andra stödfunktioner skulle kunna ha tillsammans med nikotinplåstren.