Generikaföretagen efterfrågar öppnare marknad

De europeiska generikaföretagen vill bland annat få fler
skattelättnader och andra incitament för att satsa mer på forskning och
utveckling. De efterfrågar också att godkännandemyndigheter runt om i
Europa inte ska ta hänsyn till patentfrågor när de prövar en ansökan

3 feb 2010, kl 11:23
0

Annons

Den europeiska generikaföreningen, EGA, har satt samman en arbetsplan där de beskriver vad de anser behöver göras för att få en fungerande läkemedelsmarknad i Europa. Planen består av fem förslag på åtgärder. EGA anser att det behövs skattelättnader för att främja forskningen på generiska läkemedel och biosimilars.

De vill också att regelverket ses över så att orginalföretagen inte kan fördröja patentutgångar i samma utsträckning som tidigare. Bland annat anser EGA att inga godkännandemyndigheter  i Europa ska ta hänsyn till om ett läkemedel fortfarande är under patent när ett generikabolag lämnar in en ansökan om att få en kopia godkänd. Idag arbetar de flesta ländernas myndigheter utifrån principen att de inte tar hänsyn till patent, utan enbart tittar på säkerhet och andra data. Men EGA anser att det är viktigt att alla länders myndigheter följer den principen.

EGA efterfrågar också ytterligare effektiviseringar av den ömsesidiga godkännandeprocessen, samtidigt som de ser behovet av att få fler generikaföretag att använda sig av den centraliserade godkännandeprocessen.