Miljarder hit och dit

I samband med årets politikervecka i Almedalen passade Apoteket och Vårdförbundet på att presentera rapporten ?Felaktig och ineffektiv läkemedelsanvändning kostar tio miljarder per år?. På sidan tre i rapporten anges kostnaden uppemot tio miljarder. Under rubriken slutsatser anges att direkta och indirekta kostnader uppgår till över 30 miljarder. Eftersom de direkta kostnaderna enligt rapporten är […]

19 sep 2003, kl 16:28
0

I samband med årets politikervecka i Almedalen passade Apoteket och Vårdförbundet på att presentera rapporten ?Felaktig och ineffektiv läkemedelsanvändning kostar tio miljarder per år?. På sidan tre i rapporten anges kostnaden uppemot tio miljarder. Under rubriken slutsatser anges att direkta och indirekta kostnader uppgår till över 30 miljarder. Eftersom de direkta kostnaderna enligt rapporten är 24,5 miljarder och ett generöst ?över? kan sträckas till 31 blir de indirekta kostnaderna 6,5 miljarder. 6,5 blir i rapporten uppemot tio, som blir tio på första sidan.

Underlaget till de skisserade beräkningarna utgörs av nio projekt som farmacevter och sjuksköterskor medverkat i för att förbättra läkemedelsanvändningen. Endast i två av dessa ? Läkemedelsgenomgång på äldreboende i Uppsala respektive Norrbotten ? redovisas några potentiella besparingar i kronor. I det senare fallet sägs att projektet överfört till nationell nivå kan ge en besparing på 0,2 miljarder.

Det är nödvändigt med försöksprojekt för att finna vägar att förbättra läkemedelsanvändningen och som så är de redovisade initiativen bra. Men varför är det så lite fokus på de ekonomiska effekterna av projekten?

I rapporten hävdas också att de tio miljarderna som kan sparas ?skulle kunna användas till mer angelägna uppgifter?. Det är en sanning med modifikationer. Även om vi lyckas att väsentligt förbättra läkemedelsanvändningen kommer den alltid att ge upphov till oönskade men omfattande följdkostnader. Det är en lärdom från trafikområdet, där nollvisionen gick en hastig död till mötes.

Det är i sammanhanget förvånande att rapporten inte nämner de olika förskrivarstöd, som är under introduktion. Överhuvudtaget är det märkligt att inte läkarnas roll för bättre läkemedelsanvändning behandlas i rapporten. De står ju trots allt ofta i centrum för behandlingen tillsammans med patienterna.

Vi behöver inte fler politiska utspel om besparingar på läkemedelsområdet. Vi behöver forskning och fakta kring hur stora läkemedlens följdkostnader är och vilka insatser som kan ge störst besparingar. Då kan vi göra något åt dem ? inte bara prata kring dem.

Anders Cronlund
Utbildningschef Läkemedelsakademin