Migpriv före triptaner vid akut migrän

I slutet av förra året lanserade Astra Migpriv, en fast kombination av lysin-ASA och metoklopramid, mot migrän. Målsättningen är att öka användningen av en kombination som rekommenderas av myndigheter och läkemedelskommittéer men som ofta ratas av läkarna.

3 jul 2002, kl 18:56
0

Triptaner dominerar förskrivningsmönstret vid akut migrän, trots att analgetika rekommenderas som förstahandsmedel vid akut migrän. Sex av tio recept mot akut migrän anger en triptan. Vart femte recept anger ett NSAID och endast några få procent anger analgetika med tillägg av metoklopramid (Primperan).
Ett skäl är naturligtvis att många patienter själva provat receptfria analgetika och att de som söker läkare inte får tillräcklig lindring av acetylsalicylsyra och/eller paracetamol. Enligt statistiken är det få av dessa migränpatienter som av sin läkare först får prova metoklopramid  att kombinera med analgetika.Kan öka intresset
? Migpriv kan komma att öka intresset för kombinationsbehandling av migrän, säger allmänläkaren Lars-Olof Hensjö, aktiv inom allmänläkarföreningen SFAM:s råd för läkemedelsterapi.
Det är något som Astra hoppas på.
? Vårt mål är att läkarna ska se Migpriv som en bra behandling att använda innan man förskriver triptaner. Det finns utrymme för båda typerna av läkemedel, säger Sara Steinvall, produktchef för terapiområdet smärta på Astra Läkemedel.
GlaxoWellcome är med sitt Imigran det dominerande företaget på migränbehandlingsmarknaden.
? Det är ?bara? en ny beredning av en existerande behandling som inte konkurrerar med triptanerna. Analgetikakombinationer ska provas i behandlingen före triptaner, säger produktchef Christine Solberger på GlaxoWellcome.


Dyrt eller billigt?
En förpackning med sex dospulver Migpriv kostar 112 kronor. Per dos är kostnaden knappt 19 kronor. Det kan jämföras med kostnaden för analgetikum plus en tablett metoklopramid (2?3 kronor) respektive en tablett Imigran (50?60 kronor).
? Jämfört med den lösa kombinationen är det ett orimligt högt pris. Men å andra sidan är det ju betydligt billigare än triptanerna, säger Lars-Olof Hensjö.
Han konstaterar att den prisbilliga lösa kombinationen inte nått önskad spridning. Men om det nya medlet får denna effekt kan därför det paradoxala inträffa att ett nytt och dyrare preparat leder till lägre totalkostnader, det vill säga om triptanbehandling ersätts av det nya fasta kombinationspreparatet.
Läkemedelsverket hade förra året en workshop om migränbehandling. Inom kort beräknas en rapport från mötet publiceras. Enligt professor Björn Beermann kommer inte de nu gällande rekommendationerna att förändras nämnvärt.
? Migpriv styrker dock värdet av kombinationsbehandling ytterligare. Det finns studier som visar effekter likvärdiga med triptaner, säger han.
Det är ännu för tidigt att säga vilket genomslag Migpriv kommer att få. I december månad var värdet på försäljningen knappt 40 000 kronor. Under samma månad såldes Imigran för drygt 20 miljoner kronor. De övriga triptanernas försäljning (Naramig, Zomig och Maxalt) varierade mellan 350 000 kronor och en dryg miljon.
Skillnaden i volym är mindre. Imigran-användningen var cirka 200 gånger större än Migpriv-användningen. Däremot är användningen av övriga triptaner inte mer än tre till tio gånger större.