Annons

Metastudie ger belägg för blodtrycksmedel till fler

Medel som reducerar blodtrycket minskar risken för hjärtattack oavsett
vad patienterna har för tryck vid behandlingens början. Det visar en
analys av 147 studier utförd av brittiska forskare som nu vill ha
behandling av alla över en viss ålder.

25 maj 2009, kl 14:28
0

De tre brittiska forskarna har analyserat resultat från 147 randomiserade studier med sammanlagt 464 000 patienter. I studierna ingick behandling med olika typer av blodtryckssänkande medel med fokus på betablockerare, ACE-hämmare, angiotensinreceptor-blockerare, kalciumkanal-blockerare och tiazider.

Personerna var mellan 60 och 69 år och delades in i tre grupper ? de utan tidigare kardiovaskulära sjukdomar, de som haft kranskärlssjukdom och de som haft stroke. Resultaten som publicerats i British Medical Journal, visar att behandling med blodtryckssänkande preparat i hög grad reducerade risken för hjärt-kärlsjukdom.

Alla fem klasser av blodtrycksmedel visade sig ha en liknande effekt och risken att drabbas av hjärtattack minskade med en tredjedel för dem som behandlades med något eller fler av dessa. Riskminskningen var lika stor oavsett vilket blodtryck personerna haft vid studiens början. EN skillnad forskarna såg var att kalciumkanal-blockerare i något högre utsträckning än de andra preparaten gav en skyddande effekt mot stroke.

Författarna bakom studien menar att riktlinjerna för när blodtrycksmedel ska ges bör förenklas så att fler personer över en viss ålder får behandlingen. De får inte medhåll av Joanne Murphy på brittiska Stroke Association, som säger till nyhetstjänsten First Word, att även om blodtrycksmedel har relativt få biverkningar så finns de, och bör bara ges till personer som löper en ökas risk att drabbas av stroke.