Annons

Mer antibiotika och mindre kodein hos högutbildade

Personer som lever i områden med sämre socioekonomiska förhållanden använder mer läkemedel än andra. Men för antibiotika gäller det omvända. Barn i områden med många högutbildade använder mer antibiotika än andra barn.

16 jun 2003, kl 13:43
0

En studie från Skåne visar att i områden där invånarna har det bättre ställt får barnen mer antibiotika än barn i områden med sämre socioekonomiska förhållanden. Framför allt gäller detta användningen av bredspektrumantibiotika. Slutsatsen dras i en avhandling som apotekaren Karin Henricson lagt fram vid Lunds universitet. Föräldrarnas möjligheter att stanna hemma med sjukt barn skulle kunna vara en förklaring till fynden menar hon.
? Höginkomsttagare kanske driver på förskrivningen av antibiotika till barnet därför att de behöver ha barnet på dagis. De har fler kontakter och ser till att ordna detta.
Men på andra sidan sundet gäller det rakt motsatta förhållandet. I Danmark använder barn i områden med sämre socioekonomiska förhållanden mest antibiotika. Detta kan enligt Karin Henricson tolkas som att attityderna till antibiotika till barn är olika mellan länderna.

Mer kodein i Malmö
Karin Henricson jämförde data från Apotekets försäljningsstatistik med data om socioekonomisk status hos invånare i olika geografiska områden. Av de fem största läkemedelsgrupperna kunde endast antibiotika-användningen kopplas till bättre socioekonomiska förhållanden. I områden med färre välutbildade personer användes däremot mer läkemedel mot sjukdomar i cirkulationsorganen, matsmältningsapparaten, andningsorganen och nervsystemet. Tydligast var detta för nervsystemets sjukdomar och då framför allt för kodein och bensodiazepiner.
I Malmö och Göteborg var användningen av kodein väsentligt högre än i övriga Sverige. Medelålders kvinnor var de största användarna och i Malmö förskrevs mest kodein av privata läkare.
? Hög läkartäthet kan vara en förklaring till att det förskrivs mycket kodein i dessa områden. I Malmö har vi dessutom hög andel privata förskrivare.