Annons

Men Accolate är fortfarande inte godkänt

I argumentationen i samband med fusionen med Zeneca har man från Astras sida hela tiden poängterat det faktum att företagen passar så bra ihop. Ett av de områden som lyfts fram särskilt är astma-området där det har sagts att man passar som hand i handske både forskningsmässigt och produktmässigt. Synergierna är möjligen stora när det […]

4 jul 2002, kl 19:31
0

I argumentationen i samband med fusionen med Zeneca har man från Astras sida hela tiden poängterat det faktum att företagen passar så bra ihop. Ett av de områden som lyfts fram särskilt är astma-området där det har sagts att man passar som hand i handske både forskningsmässigt och produktmässigt. Synergierna är möjligen stora när det gäller forskningen, men Zenecas hittills enda astmaprodukt Accolate (zafirlukast) är fortfarande ? över tre år efter ansökan ? inte godkänd av det svenska Läkemedelsverket.
Hösten 1996 meddelade Zeneca stolt att man snart skulle lansera det senaste terapeutiska framsteget i modern astmabehandling på den svenska marknaden ? leukotrienantagonisten zafirlukast. Läkemedlet var redan godkänt i Finland och på Irland och man räknade med ett godkännande i Sverige kring årsskiftet 96/97. Men någonting gick snett.
Läkemedlet uppfyllde inte flera av de krav som Läkemedelsverket ställde och verket vägrade därför godkänna zafirlukast. Dessutom började det komma in rapporter från andra länder om en ovanlig biverkan kallad Churg-Strauss syndrom, en i värsta fall dödlig autoimmun sjukdom. Syndromet drabbade patienter som började med Accolate och slutade med sina inhalationssteroider. Zeneca drog tillbaka sin ansökan. Förra året godkändes istället MSD:s Singulair (montelukast) och blev då den första leukotrienantagonisten på den svenska marknaden.
Läkemedelsverket är inte ensamma om att vara kritiska i sin syn på Accolate. På över tre år har produkten fortfarande inte godkänts i ett antal EU- och EES-länder såsom Tyskland, Frankrike, Danmark, Norge, Holland, Österrike och Grekland.
Nu är dock Zeneca på gång igen. Med en ansökan om ömsesidigt erkännande av Accolate är frågan om godkännande uppe igen hos Läkemedelsverket. Och på Zeneca i Göteborg har man gott hopp denna gång.
? Vi förväntar oss att läkemedlet är på marknaden redan i sommar, säger Arne Ahlquist, chef för affärsområde primärvård på Zeneca. n
Fredrik Hedlund
förluster, som i dagens system ligger på cirka sex procent, kan bli ett bekymmer för Apoteket. Ökar volymen av krediterna markant riskerar även förlusterna att bli mycket stora även om procentsatsen är densamma.