Annons

Medicinsk marijuana hjälper bara ibland

En stor genomgång av gjorda studier visa på en mycket varierande nytta av medicinsk marijuana.

24 jun 2015, kl 10:36
0

Annons

I 23 amerikanska delstater och i Washington DC får man använda medicinsk marijuana och delstatslagarna tillåter att preparaten får användas mot bland annat Alzheimers sjukdom, epilepsi, glaukom och njursjukdomar samt parkinson.

Nu har forskare gjort en stor litteraturgenomgång publicerad i Jama av gjorda kliniska studier för att se vilka evidens det finns för att produkterna fungerar.

Totalt tittade man på 79 studier med fler än 6 000 deltagare. I några studier kunde man se bevis för att marijuana kan hjälpa vid kronisk smärta, neuropatisk smärta och mot spasticitet orsakad av ms.

Däremot var evidensen svag för att preparaten skulle hjälpa mot symtom som ångest, sömnstörningar, illamående från kemoterapi och Tourettes syndrom. Behandlingen ledde också ofta till yrsel, muntorrhet och trötthet samt illamående och eufori.

En annan studie som samtidigt publicerades i tidskriften undersökte man innehållet i olika marijuanapreparat som köpts på amerikanska västkusten och mätte styrkan av substansen THC.
I 13 av 75 produkter var nivån på den aktiva substansen överensstämmande med vad som angavs på förpackningen. Nästan var fjärde hade en för hög nivå medan de allra flesta hade en för låg styrka.

I en kommentar i Jama menar författarna att tillstånden i flera amerikanska delstater grundar sig på i många fall alldeles för vaga grunder och att fler studier krävs.

Jama; Cannabinoids for Medical UseA Systematic Review and Meta-analysis

Jama; Cannabinoid Dose and Label Accuracy in Edible Medical Cannabis Products