Medicinsk antropologi i molekylärbiologins tidevarv

Lisbeth SachsFrån magi till bioteknikStudentlitteratur

22 jan 2003, kl 13:12
0

Den medicinska teknologins stora framsteg ger nya perspektiv på vad det är att vara människa, på hälsa, på sjukdom och liv. Det gör också att etiska frågor ställs i ny belysning.
Lisbeth Sachs är docent i socialantropologi och har i 15 år varit knuten som forskare till Institutionen för Folkhälsovetenskap, avdelningen för Internationell Hälso- och Sjukvårdsforskning vid Karolinska Institutet i Stockholm. Genom sina texter vill hon få oss att se det som är välkänt i en spegel som andra samhällen och världar sätter upp.
Under den tid Lisbeth Sachs varit verksam har sjukvården blivit alltmer tekniskt beroende. De nya möjligheter som nu finns att gå in i kroppens mikrovärld leder till omprioriteringar i hälso- och sjukvården, menar hon. Det kräver också förändringar i vårdens sätt att lösa sitt uppdrag. Medikaliseringen av samhällsproblemen har gjort att kommunikationen mellan forskare/läkare och patient i större utsträckning än tidigare avgör var gränsen mellan hälsa och ohälsa går.
Boken koncentreras kring frågeställningar och problem som Lisbeth Sachs i sina studier uppfattat som områden där antropologiskt tänkande och perspektiv är mest relevant i vår svenska miljö.n