Annons

Meda köpte rätt till Ceplene

Meda har förvärvat rättigheterna till Ceplene (histamindihydroklorid) från det amerikanska forskningsbolaget EpiCept Corporation. Förvärvet omfattar Europa och viktiga marknader i Asien, bland annat Japan, Kina och Australien.

12 jan 2010, kl 11:27
0

Annons

Indikationen för Ceplene är underhållsbehandling och förebyggande av återfall hos vuxna med akut myeloid leukemi, AML.

Läkemedlet har godkänts av EU-kommissionen som en orphan drugvilket innebär tio års marknadsexklusivitet.Meda räknar medt ett liknande skydd på andra marknader.
Studier pågår också för behandling med läkedlet på andra indikationer, till exempel Myelodyplastiskt syndrom, MDS, och kronisk myeloisk leumi, KML.