Annons

Mätning av BNP förbättrar vården

Genom ett enkelt blodprov kan hjärtsvikt enkelt bekräftas eller uteslutas. Dessutom kan behandlingseffekterna följas upp.

22 jan 2004, kl 15:31
2

Användningen av natriuretiska peptider, till exempel BNP, i blodprov för att bekräfta eller avskriva hjärtsvikt sprider sig alltmer över landet. I dag finns metoden uppsatt på de flesta svenska sjukhuslabb. Dessutom finns en enklare variant, dock inte lika spridd, som kan ge tillförlitliga och snabba svar även ute i primärvården. Båda metoderna kostar runt 3-400 kronor.

? Båda varianterna fungerar bra, säger Ulf Dahlström, professor och överläkare vid kardiologkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Han menar att BNP ska användas tillsammans med ultraljud, inte ersätta det.

? En patient som kommer in med symtom på hjärtsvikt, som dessutom har högt BNP, ska man definitivt göra ultraljud på. Men om BNP är lågt är diagnosen sannolikt inte hjärtsvikt. Då behöver man inte göra ultraljud.

BNP kan dock vara förhöjt vid andra tillstånd än hjärtsvikt, till exempel hjärtklaffel, rytmrubbningar eller njursjukdom. Vidare kan vissa läkemedel och fysisk ansträngning ge förhöjda värden.

? Är man bara medveten om det är det inga problem med att använda BNP.

Det finns i dagsläget fyra identifierade peptider. Den mest använda är BNP, Brain natriuretic peptide. Det är en kroppsegen peptid som motverkar renin-angiotensinsystemet och frisätts naturligt från hjärtats förmak vid belastning och uttänjning, till exempel vid hjärtsvikt. Dess namn kommer dock av att den först identifierades i hjärnan.

Revolutionerar behandlingen

Ett flertal studier, både internationellt och i Sverige, har säkerställt BNP:s korrelation med hjärtsvikt och med NYHA-klassificeringen. Kliniska tecken och symtom med höga BNP-värden korrelerar i hög grad med ultraljudsverifierad hjärtsvikt. Å andra sidan, kliniska tecken och symtom på hjärtsvikt, med låga BNP-värden, är i verkligheten sällan hjärtsvikt.

? BNP är framför allt ett diagnostiskt hjälpmedel, men kan också användas för att följa patientens behandling, säger Ulf Dahlström.

Stora studier är på gång inom det området och förväntas komma inom ett par år. Små studier bekräftar dock att en god hjärtsviktsbehandling där man uppnår måldoser ger sänkta BNP-värden medan en sämre behandling inte ger samma sänkning.

? Om det bekräftas i de stora studierna kommer det att revolutionera hjärtsviktsbehandlingen.

Eftersom de fysiologiska effekterna av BNP är samma som den behandling man sätter in finns tanken att kunna ge BNP-liknande substanser som läkemedel. Det ger upphov till exempelvis natriures, diures, sänkning av den intravaskulära volymen, vasodilatation, sänkt blodtryck samt hämmad renin-, aldosteron-, vasopressin- och endotelininsöndring.

Ett sånt läkemedel är inskickat till amerikanska FDA för godkännande, nesiritide (Noratak), utvecklat av Glaxosmithkline. Det är ett rekombinant BNP, som måste ges i höga doser, för behandling av akut hjärtsvikt.

? Förmodligen kommer det även till Sverige inom några år, tror Ulf Dahlström.

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Kan man använda högt BNP-värden som ledtråd för farmakologisk strategi,tex.mer eller mindra AT-2 eller mer eller mindra diuretika