Annons

Många synpunkter i kölvattnet efter HOT-studien

I början av sommaren (13 juni) publicerade The Lancet en mycket uppmärksammad rapport från den så kallade HOT-studien (Hypertension Optimal Treatment). En slutsats från studien var att det är riskfritt att sänka blodtrycket lägre än man tidigare räknat med, ett diastoliskt tryck på 80?85 mm Hg (se Läkemedelsvärlden nr 7-8/1998 sidan 44).Studiens slutsatser har väckt […]

19 jul 2002, kl 05:42
0

I början av sommaren (13 juni) publicerade The Lancet en mycket uppmärksammad rapport från den så kallade HOT-studien (Hypertension Optimal Treatment). En slutsats från studien var att det är riskfritt att sänka blodtrycket lägre än man tidigare räknat med, ett diastoliskt tryck på 80?85 mm Hg (se Läkemedelsvärlden nr 7-8/1998 sidan 44).
Studiens slutsatser har väckt omfattande diskussioner runt om i den medicinska världen. Till exempel så återkom The Lancet till ämnet när drygt fyra korrespondenssidor ägnades debatten den 15 augusti.
Flera av de forskare som reser invändningar mot slutsatserna i HOT-studien diskuterar vilket värde det har att sänka blodtrycket under 90 mm Hg. De pekar på att under denna gräns planar riskkurvorna ut. Om den medicinska eventuella nyttan är liten ? är det då rimligt att till enorma kostnader inleda aggressiv medicinering av en ännu större andel av befolkningen?
Några forskare diskuterar skillnader mellan gruppen diabetiker med högt blodtryck och hypertoniker utan diabetes. I ett inlägg har två israeliska forskare hittat en klar riskökning om blodtrycket för icke-diabetiker sänks under 80 mm Hg.
Fyra italienska forskare anmärker att anmärkningsvärt stort antal händelser (?hard events?) inte utvärderades utan istället exkluderades. De frågar om resultatet hade förändrats om dessa tagits med i utvärderingen.
I en replik bemöter Lennart Hansson och Alberto Zanchetti från HOT-studiens ledning synpunkterna i insändarskribenternas inlägg. Hansson & Zanchetti  skriver att en del material som ingick i den ursprungliga artikeln hade tagits bort av utrymmesskäl.
Ytterligare analyser kommer att publiceras senare. Hansson & Zanchetti försvarar studien som framgångsrik: ?the HOT study succeeded in bringing diastolic blood pressure to below 90 mm Hg in over 92% of patients, with an event rate that is by far the lowest of those in all other trials of antihypertensive treatments?. n
The Lancet 1998;352:571?5