Annons

Man smittad med West Nile

West Nile-fever har för första gången upptäckts i Sverige. En man smittades vid en semesterresa.

26 okt 2012, kl 11:01
0

Annons

Smittbärare. Foto: iStockphoto

En man från Västra Götaland har smittats av West Nile-fever under semester i Serbien. Han vårdades för hjärnhinneinflammation vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, skriver Smittskyddsinstitutet. 

Sjukdomen orsakas av ett virus som sprids via myggor och som är släkt med TBE. Det förekommer oregelbundna utbrott av sjukdomen i Europa, men på senare tid har antalet fall ökat. I år har omkring 300 fall av West Nile-fever rapporterats i Europa, varav hälften insjuknat i Grekland. Även i USA ökar smittan. Det här är första gången sjukdomen upptäckts i Sverige.

Runt 80 procent av de som smittas av West Nile-fever får inga symtom alls. De som blir sjuka får oftast influensaliknande symtom, men mindre än en procent av de smittade utvecklar hjärnhinne- och/eller hjärninflammation. Dödligheten är runt tio procent.

Det finns inte någon specifik behandling, utan man kan bara lindra patientens symtom. Det finns inte heller något vaccin, men det är under utveckling. Smittskyddsinstitutet menar att det svenska fallet visar att provtagning för West Nile-fever alltid bör utföras vid viral hjärnhinne- eller hjärninflammation efter utlandsvistelse.