Annons

Lund deltar i europeiskt stamcellsprojekt

Lunds universitet deltar i ett europeiskt stamcellsprojekt, som bland annat har som mål att utveckla en europeisk stamcellsbaserad bioindustri som kan konkurrera med USA och Japan.

4 feb 2004, kl 13:34
0

Den 1 februari invigdes det stora europeiska stamcellssamarbetet som döpts till EuroStemCell. Representanter för de 14 organisationer från åtta länder som deltar i projektet möts i veckan i Edinburgh för att dra upp riktlinjerna för arbetet. Professor Austin Smith från University of Edinburg är koordinator medan professor Anders Björklund från Lund är vice koordinator. Hans forskningsområde är stamcellstransplantationer till hjärnan.
Stamceller kan ge nya möjligheter för behandling av Parkinsons sjukdom och andra degenerativa sjukdomar i nervsystemet. Anders Björklund och medarbetare vid Stamcellscentrum i Lund hoppas att det nya samarbetet ska lägga en grund för framtida kliniska tillämpningar framför allt för behandling av neurologiska sjukdomar, blodsjukdomar och cancer.
Projektet EuroStemCell löper över fyra år och har ett anslag på nära 12 miljoner euro. De 14 deltagarna representerar universitet, forskningsinstitut och tre bioteknikföretag i Skottland, England, Sverige, Frankrike, Danmark, Italien, Tyskland och Schweiz.