Annons

Lovande mikrotablett mot Parkinsons

Uppsalaföretaget Sensidose utvecklar en teknik som ska underlätta
doseringen av läkemedel mot Parkinsons sjukdom. Efter två fas I-studier
är målet att ansöka om registrering hos Läkemedelsverket redan nästa år.

4 nov 2010, kl 12:27
0

Genom ett egenutvecklat system där läkemedel mot Parkinsons ges i form av mikrotabletter som doseras individuellt är tanken att företaget Sensidose ska förfina behandlingen av sjukdomen.  Ett av problemen med att behandla Parkinsonpatienter är att få jämna plasmanivåer av levodopa som omsätts snabbt i kroppen.

Uppfinningen från Sensodose består av en elektronisk doseringsapparat med tabletter som alla innehåller en mycket liten dos av läkemedlet. Genom att räkna ut ett individspecifikt antal kan dosen specificeras för varje patient. Läkemedlet, som heter Levodose är  i sig inte det nya utan det handlar om just administreringssättet.
– Resultaten från tvp kliniska fas I-studier visar att konceptet fungerar, säger Sören Nygren, vd för Sensidose.

Doseringsapparaten jämförs med en mobiltelefon i storlek och innehåller också funktioner som enligt företaget underlättar tabletthanteringen för patienten som påminnelselarm och en elektronisk dagbok där patienten kan registrera symptom och behandlingseffekt. Information från doseringsapparaten kan sedan överföras till behandlande läkares datasystem.

Dokumentation från de båda kliniska studierna sammanställs nu och därefter planeras en stabilitetsstudie innan företaget lämnar in en registreringsansökan till Läkemedelsverket förhoppningsvis under nästa år.