Annons

Losartan bättre än atenolol vid förstorad vänsterkammare

Enligt resultat som publicerats på tidskriften Circulations webbplats är losartan bättre än atenolol hos patienter med hypertoni och samtidig vänsterkammarhypertrofi, LVH.

5 aug 2003, kl 17:04
0

Resultaten för LVH-regress var signifikant bättre för losartan, oberoende av blodtrycksnivåer och utgångs-LVH och användning av diuretika. Losartanpatienterna uppvisade också bättre resultat hos både män och kvinnor, hos både yngre och äldre än 65, vita och icke-vita samt hos dem med och utan diabetes; jämfört med dem som fick atenolol.

LVH-minskningen vid losartanbehandling vidhölls vid alla olika nivåer av blodtryckssänkning vilket författarna tolkar som en effekt på LVH som är oberoende av blodtryckssänkningen. De menar också att det kan tala för en antihypertrof effekt av losartan, eventuellt via blockad av angiotensin II:s tillväxtstimulerande effekt på myokardiet. Författarna menar att detta stärker hypotesen om kardiella effekter med losartan som sträcker sig utöver blodtryckssänkning och stärker des användning för regress av LVH.

Studien är en substudie till Life-studien (Losartan Intervention for Endpoint reduction in Hypertension) som presenterades och publicerades i mars 2002. Life-studien visade att losartan är bättre än atenolol på vissa parametrar, bland annat för att skydda mot stroke.

9193 patienter behandlades med losartan eller atenolol. Alla patienter hade LVH verifierad med två olika EKG-metoder, ?Cornell voltage-duration product? och ?Sokolow-Lyon voltage product?. Studien tittade på hur LVH förändras i förhållande till tid i olika patientgrupper och resultaten är oberoende av blodtrycksförändring, ålder, kön, ras och diabetes.