Annons

Livsstilsförändringar kan förebygga typ-2 diabetes

En finsk studie visar att livsstisförändringar för att förebygga typ-2 diabetes och andra sjukdomar kan fungera.

18 sep 2001, kl 11:50
0

Nästan trettio år efter att finska forskare visade vägen för prevention av hjärtsjukdom genom det framgångsrika Nord Karelen projektet har en forskargrupp vid Diabetes Preventing Study Group i Helsingfors visat att effektiva livsstilsförändringar kan förhindra typ-2 diabetes ? en annan viktig kronisk sjukdom.
I en randomiserad kontrollerad klinisk studie på 522 medelålders överviktiga personer med försämrad glukoskontroll har de finska forskarna visat att livsstilsförändringar kan reducera risken för att utveckla diabetes med upp till 58 procent över fyra år. Varje person i interventionsgruppen fick individualiserad rådgivning som syftade till att minska vikten, förbättra kosthållningen och öka den fysiska aktiviteten. Viktnedgången var efter fyra år måttlig, 3,5 kg i interventionsgruppen och 0,8 i kontrollgruppen, men förekomsten av diabetes var 11 procent respektive 23 procent.

Studien är det hittills bästa beviset för att livsstilsförändringar fungerar, skriver amerikanska diabetesforskare i en kommentar i Brittish Medical Journal (2001;323:63). Att överföra studieresultaten i effektiva interventionsprogram både inom sjukvården och i allmän förebyggande hälsovård är en enorm men viktig utmaning, menar forskarna.
Fördelen med förebyggande vård är att den är billig, har få biverkningar och minskar andra negativ faktorer som fetma, fysisk inaktivitet och felaktiga kostvanor och gör människor mindre beroende av läkemedel. Därmed påverkas även andra sjukdomar som blodtryck och blodfetter. Den finska studien visat att man till och med förbättrar livskvalitén.