Annons

Lipidbehandling olika i Sverige och Norge

Det är stora skillnader mellan Sverige och Norge vad gäller lipidbehandling. Konsumtionen är dubbelt så hög i Norge men behandlingsresultaten är desamma.

23 aug 2002, kl 22:59
0

Dag Thelle från Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg gav en målande inledning där han konstaterade att Sverige och Norge är både lika och olika. I Norge säljs det nästan dubbelt så mycket lipidsänkare (statiner) som i Sverige. Skillnaderna mellan länderna är dock inte så stora att det motiverar en fördubblad försäljning, ansåg Dag Thelle.


Andra riskfaktorer
Serena Tonstad överläkare på Ullevåls sjukhus i Oslo. Hon fortsatte att diskutera hur man i Norge ser på användning av lipidsänkande behandling.
Det finns framför allt två anledningar till varför det skiljer så mycket mellan länderna. I Norge riktas en stor del av ansträngningarna mot de patienter som har familjär hyperkolesterolemi, den ärftliga varianten av förhöjda blodfetter. Dessutom använder man i Norge en absolut riskvärdering istället för enbart kolesterolvärdet som riskmått. Det betyder att man i Norge dels behandlar många fler patienter primärpreventivt än i Sverige och att man i Norge till större del väger in även andra riskfaktorer i sin bedömning av patienten. Det är faktorer som diabetes, rökning, hypertoni, och hjärtinfarkt i släkten.
När det gäller äldre patienter är nästan alla kandidater för statinbehandling. Och oavsett behandlingstyp, konstaterade Serena Tonstad, är vinsten ungefär densamma vid primär som sekundär behandling, en kolesterolsänkning på cirka 30 procent.


Underbehandling
Enligt Lars Wilhelmsen, professor emeritus vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, har förskrivningen av statiner i Sverige nästan fördubblats från 1998 till 2000 enligt nya data från Socialstyrelsen. Men enligt riktlinjer från Läkemedelsverket borde ytterligare 24 000 patienter i Sverige behandlas för kranskärlssjukdom. Det skulle kosta 100 miljoner kr per år men under en femårsperiod skulle man spara 200 miljoner kronor. Totalt används i dag statiner för 1 miljard norska kronor men i Sverige för 450 miljoner svenska kronor.
En anledning till den stora skillnaden är att i Norge bedrivs en aktiv ?screening? av 40-åringar för att hitta högriskpatienter. Detta görs inte i Sverige eftersom SBU har sagt att vi inte ska screena.
? Men i Sverige har vi ett bra behandlingsprogram, kontrade Lars Wilhelmsen.
En intressant påpekan var den att de doser som förskrivs är lägre än de som har använts i de kliniska prövningarna på statinerna. Runt 80 procent av de studerade doserna är de som skrivs.
? Vi har en bättre behandling i dag och fler överlevande vid hjärtinfarkt jämfört med tidigare, sa Lars Wilhelmsen.
Avslutningsvis spekulerade Lars Wilhelmsen i om det naturliga förloppet för hjärtinfarkt (och stroke?) har blivit lindrigare. Incidensen är i stort sett densamma men infarkterna är inte lika allvarliga längre.