Annons

Åter i Göteborg.

Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2000 hölls i Göteborg mellan den 29 november och 1 december. Här presenteras ett urval av läkemedelsnyheter från stämman.

23 aug 2002, kl 22:58
0

Nytt spännande upplägg
Ett välbesökt seminarium under Riksstämman 2000 var det som gick under titeln ?Vad kan svenska kardiologer lära sig av heta internationella nyheter ? dags att ändra behandlingsrutiner?? under ledning av professor Lars Rydén från Karolinska sjukhuset i Stockholm.
Leif Erhardt från Universitetssjukhuset MAS i Malmö inledde med att konstatera att jämfört med övriga Europa är Sverige dåligt på att ge rehabiliteringsprogram till hjärtpatienter. Sverige har också en låg användning av både ACE-hämmare och betablockad till hjärtsjuka patienter.
Leif Erhardt redogjorde för resultaten från en europeisk undersökning där 500 primärvårdsläkare hade tillfrågats varför inte behandlingen blir bättre. 38 procent av doktorerna svarade att de inte har tid, 30 procent angav kostnader som anledning, 17 procent sade patientens följsamhet (compliance) och åtta procent av läkarna påstod sig sakna motivation!
? Ökad kunskap räcker inte, folk måste vilja ändra sitt beteende, avslutade Leif Erhardt.
Mest intressant var själva upplägget. Fyra nya studier inom hjärtkärl-området presenterades under 15-20 minuter av någon med inblick i studien. Studierna var Euraspire II, Acute I, Copernicus och Val-HEFT. Efter varje presentation följde en genomgång av Hans Wedel, professor vid Nordiska hälsovårdshögskolan i Göteborg. Han inriktade sig mer på studiens upplägg, genomförande och de statistiska beräkningarna. Hans Wedel gav tips på hur man kan tänka när man läser en studie. Han rekommenderade bland annat att försöka ?titta bakom studien? och att ifrågasätta representativiteten.