Linezolid effektivare än vankomycin vid MRSA

Pfizers antibiotikum linezolid (Zyvoxid) är mer effektivt än
vankomycin vid behandling av multiresistenta MRSA-infektioner i hud- och mjukdelsvävnad, enligt en ny jämförande studie.

16 okt 2003, kl 18:46
0

Annons

Pfizer informerar i dag i ett pressmeddelande om en nyligen publicerad studie som visar att bolagets antibiotikum linezolid är mer effektivt än vankomycin vid behandling av multiresistenta MRSA-infektioner i hud- och mjukdelsvävnad.

Studien omfattade 1200 personer, men bara 268 av dessa hade hud- eller mjukdelsinfektioner som var säkerställda som MRSA-infektioner. Patienterna randomiserades till antingen linezolid som infusion eller tabletter, eller intravenöst vankomycin. De linezolid- respektive vankomycinbehandlade MRSA-patienternas inläggningstid på sjukhus var i studien 8,1 respektive 10,7 dagar.

Linezolid är godkänt i Sverige sedan 2001 och ingår i den nya gruppen oxazolidinoner.