Annons

Lilly startar program för att få in idéer

Läkemedelsföretaget Lilly lanserar i dagarna ett nytt forskningsprogramför nya idéer. Forskare från hela världen uppmuntras att skicka inmolekyler de tror kan bli läkemedelskandidater mot cancer, diabetes, osteoporos och Alzheimer.

17 jun 2009, kl 13:12
0

Annons

Enligt företaget är deras program ett nytt sätt att överbrygga klyftan mellan den akademiska forskningen och läkemedelsföretagen. Via ett  dataprogram ska forskare på olika laboratorier runt om i världen kunna mata in den kemiska strukturen på en molekyl som de tror har någon terapeutisk effekt. Lillys dataprogram kör sedan en första analys av strukturen med hjälp av olika algoritmer som särskilt kontrollerar om strukturen har bra farmakologiska egenskaper.

Om det visar sig att strukturen är ok får forskaren bakom upptäckten skicka in faktiskt prov med substansen som Lilly sedan forsätter undersöka. När ett antal biologiska tester är klara får forskaren tillbaka resultatet av analysen.

Forskaren behöver inte betala något för testerna. Däremot förbinder sig forskaren att låta Lilly ge ett första bud på substansen om det visar sig att substansen är så pass intressant att Lilly vill fortsätta att utveckla den.
? Varje år utvecklar forskare på universitets- och bioteknologilabb olika substanser som aldrig blir fullt utvärderade som möjliga läkemedelskandidater. Det är en outnyttjad källa till idéer, säger Alan D. Palkowitz forskningsansvarig på Lilly.  

Om forskaren som lämnat in en intressant molekyl inte vill fortsätta samarbeta med Lilly har de efter ett visst tidsspann full rätt att ta med sig resultaten till någon annan.