Levitra bör subventioneras

Länsrätten har beslutat att Levitra (vardenafil) bör ingå i subventionssystemet för läkemedel, med vissa begränsningar. Därmed går man emot det tidigare beslutet i Läkemedelsförmånsnämnden.

17 dec 2004, kl 16:52
0

Annons

Subventioneringsbeslutet gäller för män med diabetes, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, ryggmärgskador, endokrina sjukdomar, män som genomgått bäckenkirurgi, män med sjukdomar i nervsystemet, dialysbehandlade njursviktspatienter samt njurtransplanterade män. Därtill kan, enligt Länsrättens beslut, läkare med specialistkompetens inom urologi förskriva Levitra med rabattering till män med svår erektil dysfunktion oavsett bakomliggande sjukdom.

? Vi är naturligtvis glada för detta beslut, men kommer ändå att överklaga till Kammarrätten. Vi anser att rätten till ett fungerande samliv gäller alla män med erektionsproblem, inte bara dem med en bakomliggande sjukdom som orsakat deras ED, säger Niclas Ringberg, ansvarig för Bayers läkemedelsdivision i Sverige, i ett pressmeddelande.

Även Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, kommer att överklaga domen. Enligt vad Regeringsrätten fastslagit, kommer länsrättens dom inte att verkställas förrän det kommer ett besked om detta från kammarrätten. I väntan på ett sådant besked är Levitra ännu inte subventionerat, skriver LFN på sin hemsida.